שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעה באב ועשירי באב

מה מותר ללמוד בט' באב?

undefined

רבנים שונים

ה אב תשע"ו
שאלה
שמעתי במותר ללמוד רק דברים הקשורים לענייני החורבן, הרב יוכל להפנות אותי למקורות העוסקים בנושא?
תשובה
חלק מהספרים שניתן ללמוד בט' באב: תנ"ך: איכה ומפרשיה. איכה רבה. קינות. מלכים ב' פרקים כ"ד-כ"ה. ירמיהו פרקים ל"ו-מ"ג. איוב – הדברים הרעים (כמעט הכל). גמרא: שבת - נה. . תענית – חמישה דברים אירעו (כו.). מועד קטן – כל פרק "ואלו מגלחין". גיטין - אגדות החורבן (נה.). בבא בתרא – ס. הלכה: שולחן ערוך, יורה דעה, שמ"א-ת"ג – הלכות אבילות. שולחן ערוך, אורח חיים, תקנ"ד-תקס"א – הלכות ט' באב. אמונה: מהר"ל, נצח ישראל – אגדות החורבן, פרקים ד'-ט'. ספרי חול: מלחמת היהודים עם הרומאים – יוסף בן מתתיהו. ספר האגדה עמ' ק"ו-קי"ג, קמ"ב-קנ"א, רצ"ה-ש"ב. ספרי היסטוריה של עם ישראל בזמן הגלות (למשל, קורות עם ישראל, הוצאת מסדה; תולדות ארץ ישראל, רפל). ספרי שואה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il