שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

עץ שנוטה לשכנים או לרשות הרבים

undefined

הרב חיים שריבר

ה אדר ב' תשס"ה
שאלה
עץ פרי של השכן שענפיו נכנסים לגינה שלנו למי שייכים הפירות, כנ"ל כשענפי העץ יוצאים לרשות הרבים?
תשובה
אילן נוטה לרשות הרבים קוצץ כדי שיהיה הגמל עובר ורוכבו – הרשות לקצוץ כדי שלא יפריע לעוברים ברשות הרבים עם משאוי וכתב בספר פתחי החושן (הלכות נזיקין פ"ח סעי' לה') שאם בעל האילן אינו קוצץ יכול כל אדם לקוצצו. וממילא הפירות שייכים למי שיקצוץ. ענפים שנכנסים לגינת חברו חו"מ סי' קסז, ב' – אילן העומד על המיצר אע"פ שהוא נוטה לתוך אחד מהם הרי שניהם חולקים בפרותיו. רמ"א – אם עומד בשדה של אחד מהם ונוטה לשדה אחר הולכים אחרי העיקר והכל שלו. וכתב אג"מ (חו"מ סי' מג') שלענין הזכות בפירות תלוי בגוף האילן ובמקום יציאתו מן הקרקע ואם הוא נמצא אצל ראובן אע"פ שהשורשים וגם הענפים ברשות שמעון הפרות לראובן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il