שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • סדר וניקיון

חיתוך נייר בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"א כסלו תשע"ז
שאלה
שלום רב ותודה רבה. אשמח לקבל את עזרתכם בענייין קורע בשבת. השו"ע פוסק בסימן שמ’ יג’ שאסור לחתוך ניר וכו’ משום מתקן כלי. הפוסקים כתבו כמה סיבות לא אין איסור קורע. כמו כן המ"ב מסביר שאיסור מחתך אין מכיוון שלא מקפיד על המידות. אם כן נשאר רק איסור דרבנן של מתקן כלי. הדבר הדומה ביותר לדברי השו"ע בימינו זה נייר כסף. ברור שאסור משום מתקן כלי. אלא שגם לעניין טישו דימו הפוסקים דין זה וכתבו שאסור משום מתקן כלי מדרבנן. אלא שראיתי בספר מנוחת אהבה שכתב שגם מתקן כלי אין בזה ובאמת אין שום איסור לחתוך טישו בשבת כלל! דבר זה לא ראיתי בעוד פוסקים . אשמח אם תבהירו לי את דבריו ואת מקורו תודה רבה
תשובה
שלום וברכה. לשאלה זו יש שני חלקים הראשון, הפוסקים דנו בשאלה מדוע כתב השו"ע שקריעת נייר משום "מתקן כלי" מדרבנן ולא משום קריעה שהיא איסור תורה. בביאור הלכה בסימן ש"מ כתב טעם - מפני שקורע חייב רק כשיש תיקון בשני החלקים הנקרעים מה שאין כן בקריעת נייר עליו דן השו"ע מדובר במצב בו הקורע צריך רק לחתיכה הנקרעת והחתיכה השנייה נזרקת לפח לכן אין בזה איסור קורע. רק שיש בזה תיקון לחתיכה שאותה הוא קורע, ולכן אסור משום תיקון כלי במנוחת אהבה (פרק ט"ז הערה 25) כתב את ההפך הגמור. שקורע הוא רק באופן שיש מעשה קלקול באחד הצדדים הנקרעים אך אם בשניהם אין אלא תיקון אין זה קורע אלא "מתקן" ועל מצב זה מדבר השו"ע שבו יש תיקון בשני הצדדים הנקרעים ולכן אינו אסור משום קורע. ונחזי אנן, בנייר טואלט אין קלקול בשני צידי הקריעה- הגליל לא מתקלקל משום שלכך הוא עומד, והחתיכה שאותה הוא חותך ודאי לא מתקלקל שהרי לכך נועדה. לפי זה, לשיטת הביאור הלכה יהיה בזה איסור קורע מהתורה, ולפי המנוחת אהבה אין בזה איסור קורע מהתורה כלל כעת, לחלק השני. המנוחת אהבה מוסיף וכותב שלא רק שאין איסור קורע כנ"ל אלא גם תיקון כלי אין בזה, כיוון שהחתיכה הנקרעת עומדת לשימוש מיידאךי וחד פעמי אין בזה מספיק משמעות בכדי להיחשב תיקון. ולכן לשיטתו אין איסור קריעת נייר טואלט כלל (אמנם בחיתוך נייר כסף לכאורה ודאי שיש איסור תיקון כלי לשיטתו כיוון שעומד לזמן) עד כאן דעתו. על כל פנים, ראוי להחמיר בדבר ולהכין נייר מערב שבת , ואם לא הסתדר לא לחתוך אלא ע"י שינוי שהתירו במקום כבוד הבריות. מכמה סיבות: א. לפי המשנה ברורה עולה שיש בזה איסור דאו' כיוון שאין קלקול באחד מצידי הקריעה יש בזה מלאכת קורע ב. גם מה שכתב המנוחת אהבה שאין איסור תיקון כלי בכלי חד פעמי הוא קשה. הרי מצאנו בגמרא שאסרו גם לתקן קיסם לחצוץ בו שיניו. לכן גם אם נאמר כדעתו שאין בזה קורע אך תיקון כלי אפשר שיש בזה. ג. המנוחת אהבה בעצמו כתב שאין לחדול המנהג ואין לקרוע אלא ע"י שינוי שבת שלום! הרב ערן אסולין.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il