שאל את הרב

  • הלכה
  • גילוח

משחה להסרת זקן

undefined

הרב עזריה אריאל

שאלה
בס"ד שלום כבוד הרב , 1.איזה משחות קיימות היום בשוק שאפשר להסיר זקן באמצעותם לפי ההלכה? אשמח לשמות ספציפים 2.איך להשתמש בהם בלי לעבור על ההלכה תודה רבה
תשובה
לשואל, שלום! לדעת רוב ככל הפוסקים, על פי הדין השרת שיער הזקן על ידי משחה כלשהי מותרת. מה שנאסר בפסוק "לא תשחית את פאת זקנך" הוא רק השחתה על ידי גילוח, כלומר, תספורת בצורתה הרגילה, בעזרת כלי חיתוך, מה שאין כן על ידי סם/משחה (ריטב"א מכות כ ע"א; חיד"א, שו"ת חיים שאל ח"א סי' נב ושיורי ברכה יו"ד סי' קפא סק"ח). יש שהחמירו גם באופן זה, משום "לא ילבש גבר שמלת אשה", או משום "ובחוקותיהם לא תלכו" (עיין ב'דרכי תשובה' יו"ד סי' קפא סקי"ז), אולם בימינו ברור יותר שהופעה ללא זקן איננה אופיינית דווקא לנשים או לגויים. לעניין זה אין כל הבדל בין המשחות השונות ובין צורת שימוש זו לאחרת, ואינני מכיר משחה מסוימת להמליץ לך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il