שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

אכילת שיעור כביצה לחם

undefined

הרב אלישיב קפקה

ד תשרי תשע"ח
שאלה
שלום רב, 1. האם בסעודות שבת ראוי לאכול יותר מכזית- לאכול כביצה לחם, כדי להתחייב בברכת המזון דאורייתא? 2. מה מצטרף לשיעור כזית/כביצה? א.האם סלטים וירקות שאוכלים עם הלחם מצטרפים לשיעור? ב.האם בורקס שמ5 מיני דגן מצטרף? ג.מה לגבי בשר/דגים שאוכלים בסעודה? ד.מה הכלל להיצטרפות? תודה רבה!
תשובה
בס"ד שלום רב, 1. חיוב ברכת המזון מהתורה (לפי רוב השיטות וכן נפסק למעשה בשולחן ערוך בכמה מקומות) תלוי בשביעה כמו שכתוב "ואכלת ושבעת וברכת" ובאו חכמים והוסיפו לנו שיעורים שנחשבים כבעלי חשיבות מספקת על מנת לברך עליהם ברכה אחרונה. בנוגע לשיעור הראוי לסעודת שבת כתב השו"ע בסימן רצ"א ביחס לדין סעודה שלישית: "יהא זהיר מאד לקיים סעודה שלישית ואף אם הוא שבע יכול לקיים אותה בכביצה". והעיר על כך המשנה ברורה שצריך מעט יותר מכביצה, כיון שעד שיעור של כביצה נחשבת האכילה כאכילת ארעי. אך עוד הביא דעת יש אומרים שאפילו בכזית יוצא ידי חובת הסעודה. וסיכם שראוי לכתחילה להחמיר כשאפשר ולאכול כביצה לחם. 2. נחלק את השאלה ביחס לצירוף מאכלים שונים לשני עניינים: א. הראשון נוגע להלכות שבת, כמות אכילה מספקת על מנת להחשיב אותה לסעודה קבועה. ב. השני נוגע בהלכות ברכות, צירוף מאכלים שונים לגבי חיוב ברכה אחרונה. א. ביחס לקביעות סעודה בשבת, צריך לאכול כמות לחם בשיעור הראוי (כביצה) ללא קשר לשאר המאכלים. כלומר, שאר המאכלים אינם מצטרפים. ב. ביחס להלכות ברכות: בנוגע לצירוף מאכלים שונים לברכה אחרונה ישנו כלל המובא במשנה ברורה(סימן ר"י, ס"ק א) בשם המגן אברהם: כל האוכלין מצטרפין לכזית לברך עליהן ברכה אחרונה הראויה להן אם משבעת המינין ברכה מעין ג' אם שלא משבעת מינים לענין 'בורא נפשות רבות'. אך יש עוד פרטים נוספים של מאכלים עם ברכות אחרונות שונות כגון על המחיה ובורא נפשות. וצריך לברר כל מקרה לגופו. בכל אופן, לחם לא מצטרף למאכל אחר לעניין שיהיה חייב בברכת המזון. כגון אכל חצי זית לחם וחצי זית אחר, אפילו מחמשת מיני דגן, לא מברך ברכת המזון אלא על המחיה. עניין נוסף של צירוף מאכלים זה לזה הוא בשיעור של קביעות סעודה על 'פת הבאה בכיסנין'. המ"ב (סימן קס"ח ס"ק כד) כותב בשם המג"א שפת הבאה בכיסנין מצטרפת עם שאר מאכלים לשיעור שביעה חשוב לחייב בברכת המוציא וברכת המזון. ועיין שם למעשה פרטים נוספים על מהו השיעור המחייב. בברכת שנה טובה, הרב אלישיב קפקה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il