שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

סוכה העשויה יריעות בד בעלת שני פתחים

undefined

הרב מרדכי גרוס

י"ד תשרי תשע"ח
שאלה
איך צריך להעשות הלבוד בסוכה העשויה יריעות בד בעלת שני פתחים בדפנות שונות?
תשובה
שלום וברכה, נחלקו התנאים האם יש הגבלה לפתחים בדפנות הסוכה, רבי יאשיה סובר שגם בדפנות צריך להקפיד שלא יהיה חמתה מרובה מצלתה, כלומר שלא יהיו הפתחים מרובים על הדפנות. אך ת"ק חולק וסובר שאין הגבלה לפתחים בדפנות הסוכה. וכל עוד יש דפנות כשיעור הנדרש, אפשר לפתוח כמה פתחים שרוצים. וכן הלכה שאין הגבלה לפתחים. (שו"ע או"ח תרל א) גם בסוכה העשויה יריעות בד, ומוסיפים לה יריעות "לבוד" אין הגבלה לשיעור הפתחים. ובלבד שיש דפנות כשיעור הנדרש (ארבע לאשכנזים ושלוש לספרדים. כל דופן באורך של שבעה טפחים. ומעבר לשבעה טפחים אפשר שיהיו פתחים רבים) וכפי שנפרט: האשכנזים מחמירים להסתמך על דפנות לבוד רק בציור שיש לסוכה ארבע דפנות, שלכל אחת אורך של לפחות שבעה טפחים. (כחמישים ושבעה ס"מ, ויש מחמירים שהוא כשישים ותשעה ס"מ) (מ"א ריש סימן תרל. וכן נקט המשנ"ב) ואלו הספרדים מקילים להסתמך על דפנות לבוד אף כאשר יש לסוכה שלוש דפנות בלבד. בברכה הרב מרדכי י. גרוס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il