שאל את הרב

  • הלכה
  • כבוד התפילין, כיסויו וצביעתו

נפילת תפילין ותענית יחיד

undefined

הרב מרדכי גרוס

ח כסלו תשע"ח
שאלה
נפלו לי התפילין של ראש על הרצפה בשעה שהיו קשורים בתוך קופסת הפלסטיק הקשיח שלהם שעליו קושרים את הרצועות, נראה לי שגם לאחר שנפלו הם נשארו כרוכים בקופסה וקשר הדלת היה קשור ע"ג הקופסה מלמעלה אולם כיון שלא הייתי בטוח בכך וחששתי שהקופסה נפתחה או שהקשר נגע ברצפה, לכן שאלתי רב פוסק שהתלבט שאמנם אולי הקשר נגע ברצפה (ועיין פסקי תשובות שמביא שאם הקשר נוגע ברצפה זה כמו שהתפילין עצמן נוגעין) ולכן אמר שאתן לצדקה סכום של סעודות של יום וזה כמו פדיון נפש ובמקום תענית ולגבי בדיקה אמר שאין צורך לבודקן (בדקתי אותם בתמוז האחרון) מבחינה חיצונית לא רואים נזק מיוחד כי הם היו מוגנים בקופסת הפלסטיק. עדיין דעתי לא הייתה נוחה מכך (אמנם את הצדקה נתתי)והחלטתי לקבל תענית, קיבלתי במנחה שאצום ביום למחרת והוספתי בנוסח כפי שמופיע בחלק מן הסידורים שהתענית הינה בלי נדר ושבועה אולם ראיתי בפסקי תשובות שהנוסח הנ"ל לא מדוייק ולא בטוח שהתענית עולה עם כזה נוסח אולם ראיתי שיש דעות שנוסח זה מועיל וכן ראיתי שבתענית על נפילת תפילין הנוסח בפסקי תשובות הוא שראוי לקבלה במנחה משמע שזה לא לעיכובא- שאלה - האם הנחתי נכונה והתענית עם קבלה בכזה נוסח עלתה לי? ב- התענית שקיבלתי הייתה ביום שלמחרת נפילת התפילין וזה היה בכ"ח תשרי וראיתי ברמ"א בהלכות תעניות שאין להתענות תענית יארצייד בימים שאין אומרים בהם תחנון. שאלתי - אם היה מותר לי לצום ביום זה או שבתענית על נפילת תפילין כלל זה לא נוהג ? ועוד ראיתי שהחזו"א כן אמר תחנון אחרי סוכות וכן מופיע בסימן קלא’ בשערי תשובה שיש בזה מנהגים. ונניח שאסור היה לי להתענות האם התענית הועילה(ואם היא לא, אז האם צריך להתענות פעם אחרת כדי לקיים את ההתחייבות שלי להתענות?) וכן אם היה אסור להתענות - האם צריך למיתב תענית לתעניתי? כמו שנפסק למי שצם בשבת ובמועד. ג- האם ע"פ האמור אין צורך לבדוק את התפילין? אלו המחשבות שחשבתי בנוגע לנפילת התפילין ומה שביצעתי בעקבות זאת. אודה על תשובתכם לשאלותי!
תשובה
שלום וברכה נהגו ישראל להדר מאוד בקדושת התפילין שכתובה על הקלף לשם מצווה, וקדושתה נעלה מאוד. ואם ח"ו ארע שנפלו התפילין על הארץ ללא שהם בתוך כלי או כיסוי מתענים תענית ככפרה על הביזוי שארע לתפילין. (משנ"ב סי' ק מסק"ג) ובימינו שהצום קשה לאנשים, מקובל לשלם לצדקה כסכום שעולים הסעודות שלו לאותו היום. והעיקר הוא להתגבר בשמירה על כבוד התפילין, להוסיף חיבוב וקשר למצווה ולהוסיף בלימוד התורה ואהבתה. כיון שהתפילין שלך נפלו באופן שהיו בתוך כיסוי, וכפי הנראה אף קשר התפילין לא נגע ברצפה, אין לך להסתפק שמא אתה צריך להתענות. אלא העיקר הוא להוסיף בחיבוב המצווה ושמירה על כבודה. התענית עולה באופן שקבלת אותה. וזאת למרות שיצאה בכח בתשרי. אינך צריך להתענות תענית לתעניתך. (וכפי שפסק המשנ"ב תקסח לז בשם הפמ"ג שהמתענה בימים שבין יוה"כ לסוכות, אינו צריך להשלים תענית לתעניתו) בברכה הרב מרדכי י. גרוס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il