שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • מצוות הלימוד

לימוד ליקוטי מוהר"ן

undefined

הרב מרדכי גרוס

א כסלו תשע"ח
שאלה
האם אפשר ללמוד ליקוטי מוהר"ן במקום תורה זה אותו מעלה הליקוטי מוהר"ן והתורה שבעל-פה??
תשובה
שלום וברכה, פירושם של גדולי ישראל למאמרי חז"ל נכללים בכלל תורה שבעל פה. ולכן ללימוד ליקוטי מוהר"ן יש את מעלת לימוד תורה שבעל פה. ובלימודו מקיים מצוות והגית בו יומם ולילה, וכדברי השו"ע "כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורים, בין בחור בין זקן גדול. אפילו עני המחזר על הפתחים, אפילו בעל אשה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר: והגית בו יומם ולילה" (יו"ד, רמו א) נכון ללמוד ספר כליקוטי מוהר"ן בנוסף לבסיס של התורה. ולא "במקום תורה". שהרי חז"ל מדריכים אותנו ללמוד גם תורה שבכתב, משניות גמרות וספרי הלכה. ואם כן יש ללמוד את הבסיס של התורה ונכון להוסיף אליה גם לימוד פירושי גדולי ישראל למאמרי חז"ל. וכפי שפסק השו"ע "חייב אדם לשלש למודו, שליש בתורה שבכתב, דהיינו הארבעה ועשרים; שליש במשנה, דהיינו תורה שבעל פה, ופירושי תורה שבכתב בכלל זה; שליש בתלמוד, דהיינו שיבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו, ויוציא דבר מתוך דבר, וידמה דבר לדבר וידון במדות שהתורה נדרשת בהם עד שידע היאך עיקר המצות והיאך יוצא האסור והמותר וכיוצא בזה, דברים שלמד מפי השמועה. ...במה דברים אמורים, בתחילת לימודו של אדם. אבל כשיגדיל בתורה ולא יהא צריך ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי תורה שבעל פה, כדי שלא ישכח דבר מדיני התורה, ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי רוחב לבו וישוב דעתו. הגה: וי"א שבתלמוד בבלי שהוא בלול במקרא, במשנה וגמרא, אדם יוצא ידי חובתו בשביל הכל. (יו"ד רמו ג) בברכה הרב מרדכי י. גרוס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il