שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

השבת אבידה בכסף שנמצא במכונה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ח אדר תשע"ח
שאלה
ב"ה שלום הרב, בכניסה למקום מסוים מוצבת מכונת תשלום. ראובן הכניס אליה שתי ש"ח (המחיר הוא שקל אחד) והשקל נקלט במכונה ואיפשר לראובן להיכנס, אך אז ראה ראובן שהעודף שהמכונה הוציאה הוא 2 ש"ח, במקום שקל אחד. ייתכן שזה קרה מאחר שלפני ראובן נכנס דרך המכונה אדם אחר שהכניס אליה כסף והמכונה הוציאה את הכסף הזה החוצה בטעות. ויתכן גם שלא. בכל אופן, ברור שראובן שילם על הכניסה לאותו מקום מאחר והמכונה איפשרה לו להיכנס. מה דין השקל שנותר אצל ראובן?
תשובה
שלום וברכה: מותר לך לקחת את השקל הנותר לעצמך. הרחבה: יש לחלק את ההסבר לשתיים. א) אם העודף הוא מאדם שהשתמש קודם, ההלכה אומרת שכסף שנמצא אין עליו חובת השבת אבידה כיוון שהבעלים ודאי שמו לב שנפל להם הכסף (שולחן ערוך חושן משפט רסב, ו). ואף שבימינו נראה שהמציאות השתנתה, ואנשים שנופל להם כסף קטן מהארנק לא ישימו לב, וכן נרראה במקרה זה שאדם ששכח את כספו במכונה לא ייזכר בזה אף שפתח את ארנקו שוב. לדעת רוב הפוסקים לא משתנה הדין כיוון שזוהי תקנת חכמים קבועה שמטבע שאבד ואין בו סימן ויכול להיות שנודע לבעלים הכסף הפקר ('השבת אבידה כהלכה' עמ' סד; 'משפט האבידה' סי' רסב ב'שערי צדק ס"ק קמ בשם החזון איש). ב) אם המכונה הוציאה עודף מיותר, לכאורה הבעלים לא יודעים שנאבד להם וודאי לא התיאשו, אך הגמרא (ב"מ כב:) אומרת שדבר שמצוי שנאבד כגון תמרים שעפים ברוח אדם מתייאש מהם לכשיפלו. וגם במקרה זה בעל המכונה יודע שלפעמים המכונה מוציאה עודף מיותר והוא מתייאש ממנו. ואף שהכסף לא יצא מרשותו שהרי המכונה שייכת לו, כיוון שמקום זה אינו שמור וכל אדם מועיל יאוש (נתיבות רנט, א). וכן כתב הרב דב ליאור בתשובתו באתר javascript:expose(3,8327) בברכה: הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il