שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

הדפסת דפים אישיים בעבודה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"א אדר תשע"ח
שאלה
שלום רב ושלום לרב אני עובד בגוף ציבורי הכפוף למדינה. השאלה היא האם מותר להדפיס דברים אישיים במדפסת בעבודה פעם ב... באופן שממש לא יזיק למערכת... ברור לי שבגוף פרטי יש לשאול את המעביד. אבל בגוף ציבורי אין את מי לשאול... אמנם יש לי בוס ישיר (שאני בטוח שהוא יגיד לי תדפיס בכיף) אבל תכלס זה לא באמת שייך לו... אחרי הכל אולי אפשר לומר שאוכל להדפיס מגוף שמשתמש בכספי הארנונה שאני משלם? (כמו כן לגבי הידוק של מסמך פרטי שלי עם סיכות מהעבודה, או להשתמש בחתיכת דבק מהעבודה, וכו’ האם יהיה מותר) רב תודות לרב
תשובה
בס"ד שלום וברכה: בפשטות נראה שהשימוש בדפים הוא גזל, שכן אלו דפים המיועדים לשימוש העבודה. אך לגבי שימוש במהדק נראה לי שמותר להשתמש שלא בקביעות כיוון שודאי אף אחד לא מקפיד בזה, ואז מותר להשתמש גם ללא רשות, אך ממידת חסידות גם זה אין לעשות. כפי שכתב השו"ע (חו"מ סי' שנט סע' א) "אסור לגזול או לעשוק אפילו כל שהוא, בין מישראל בין מעובד כוכבים; 'ואם הוא דבר דליכא מאן דקפיד ביה, שרי', כגון ליטול מהחבילה או מהגדר לחצות בו שיניו; ואף זה אוסר בירושלמי, ממידת חסידות". וכן מבואר בערוך השולחן שם בעוד דברים אחרים. בהקשר לכך סיפר הרב שמואל הכהן קוק זצ"ל, אחי מרן הראי"ה קוק זצ"ל: "פעם אחת באו לפני מרן הרב קוק זצ"ל איש ואשה נשואים, שחפצו להתגרש. מסר הרב את הענין לדיינים, והללו אינם ממהרים. והזוג - חייהם אינם חיים. כשראו הדיינים שאין תועלת בשהיות, החליטו לטפל בהכנת הגט. נכנסו בענין זה אל הרב, אך הוא אמר להם שיחכו עוד כמה ימים. ולא הבינו מדוע אמר להם לחכות עוד, לאחר שבני הזוג סבלו כ"כ הרבה. לאחר כמה ימים בא יהודי - והתברר שהוא הבעל האמיתי של האשה, וזה שרצה לתת גט, בכלל לא היה הבעל. ואח"כ התברר שהעדים שהעידו על כך היו עדי שקר. הכל ראו כאן מופת. אבל כשנדרש הרב לזה, הסביר בפשטות, שכן אחד מן העדים היה פקיד. ופקידים לוקחים לפעמים 'פכים קטנים' מהמשרד דרך-אגב: נייר, מכשירי כתיבה וכו' - ולכן חשש הרב שמא עדות פקידים פסולה, ורצה הרב לחקור על הפקיד, אם אמנם יש לפסול את עדותו - ובין כה וכה בא הבעל..." (שבחי הראי"ה עמ' קט) (נראה שזו חומרא בגיטין שלא לקחת אדם כזה לעד לכתחילה, אך בדיעבד אין לפסול עדותו, כיוון שהעולם מורים היתר לעצמם בדבר זה, שו"ע חו"מ לד טו סמ"ע ס"ק לח) בברכה: הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il