שאל את הרב

  • כל השאלות

מדליק כמה פעמים חנוכיה, מה מברך?

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

כ"ג כסלו תשע"ח
שאלה
אדם שמדליק חנוכיה בכמה מקומות, כגון שמדליק ומברך בשביל אנשים אחרים בביתם חוץ מההדלקה שלו בביתו, או שמדליק בבית הכנסת ובביתו. האם בכל פעם מברך את כל הברכות?
תשובה
הכלל הוא - כשמדליק בפעם הראשונה, מברך את כל הברכות. בערב הראשון שלוש ברכות, ובערב השני שתי ברכות. כשמברך בפעם השניה ואילך, אם מוציא ידי חובה אחרים שלא שמעו את הברכות, מברך את כל הברכות, אך אם אין כאלו שלא שמעו, מדליק ללא ברכת שהחיינו (סימן תרעא מ"ב סק מה) , ולדעת הרב עובדיה זצ"ל גם אינו מברך שעשה ניסים אלא להדליק נר חנוכה בלבד. לכן למעשה- א: המדליק בבית הכנסת ביום הראשון, כשמדליק אחר כך בביתו, אם בני משפחתו צריכים לצאת ידי חובה בברכתו מברך את כל הברכות, אך אם הוא גר לבדו בביתו, אינו מברך שוב שהחיינו, ולדעת הרב עובדיה זצ"ל אינו מברך גם שעשה ניסים אלא להדליק בלבד. ב: אדם הדליק בביתו, ויוצא אחר כך לזכות אחרים במצוות ההדלקה בביתם, באופן כזה יברך את כל הברכות, שהרי בני הבית שאליו הגיע , עדיין לא קיימו את המצווה. ג: הדליק בביתו ולאחר מכן מדליק בבית הכנסת, כגון מקום שמתפללים ערבית מאוחר, מכיון שכולם הדליקו בביתם, אינו מברך שהחיינו, ולדעת הרב עובדיה זצ"ל אינו מברך גם שעשה ניסים, אלא להדליק. שתי הערות בשולי הדברים: א: פוסקים רבים סוברים שבלילה הראשון מברך שהחיינו בבית הכנסת אע"פ שבירך כבר בביתו. כמו כן דעת הרב פינשטיין זצ"ל לברך בביתו שהחיינו אע"פ שבירך כבר בבית הכנסת. (מובא בפסק"ת). ב: אדם שיצא ידי חובת הדלקת נרות אע"פ שלא היה נוכח בהם (כמו מנהג הספרדים שבעל הבית מדליק עבור הילדים גם כשאינם נמצאים בבית), דינו כמי שהדליק בעצמו. אמנם הנוכח בבית הכנסת בעת הברכות מכיון שמתכוין להדליק בביתו הרי שאינו מכוין לצאת בברכות בית הכנסת לכן יברך בביתו גם אם אין לו בני משפחה שצריך להוציאם ידי חובה. ויש אומרים שצריך לכוין כששומע בבית הכנסת לא לצאת ידי חובה (פסק"ת סימן תרעא סוף הערה 59 אך לא נהגו כן).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il