שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עקרונות בקיום מצוות

אמירת ויהי נועם לפני תפילה וקיום מצוות

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

ו טבת תשע"ח
שאלה
אנו נוהגים לומר לפני קיום מצוות את הפסוק מתהילים פרק צ, ויהי נועם ה' אלוהינו וכו'. מה פירוש הפסוק ומדוע נוהגים לאומרו לפני קיום מצוות?
תשובה
אנו אומרים פסוק זה לפני קיום מצוות משום שהוא תפילה שנזכה לקיים את המצווה בשלמות. הפירוש כך: "ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו"- נועם ה' יהיה עלינו, שנעשה את המצווה בנעימות ובחיבה. לפעמים אדם מקיים מצווה ברוגז ובכפייה ללא נעימות, אנו מתפללים לה' שנזכה לנועם ה'! "ומעשה ידינו כוננה עלינו"- שנבצע את מעשה המצווה בצורה מתוקנת ללא תקלות. למשל במצוות נטילת לולב הכוונה שנקיים מצוות נטילת לולב כראוי, שארבעת המינים יהיו כשרים ללא פסול, שנאחז כראוי את ארבעת המינים וכו' (פירוש המילה "כוננה" הוא שיהיה המעשה מוכן ועומד, כמו שאומרים לכונן דבר - להקים אותו). "ומעשה ידינו כוננהו"- מצווה היא מעשה גשמי המגיע אלינו מעולם עליון, למעשה המצווה יש משמעות גדולה הרבה מעבר למה שאנו מבינים ויכולים להכיל, אנו מתפללים לה' שיעמיד את מעשה המצווה בכל מלוא משמעותה והשפעתה, במלוא כוחה ועוצמתה. רבנו יוסף חיים בספרו בן איש חי שנה ראשונה פרשת ויגש סעיף ו. הביא שתי כוונות באמירת פסוק זה, למיטב הבנתי בפירושים שהוא מביא כוונתו לפרש את החלק האחרון בפסוק- "ומעשה ידינו כוננהו". פירוש ראשון מביא בשם הזוהר והוא דומה למה שפירשנו כאן, שהכוונה היא שהקב"ה יעמיד את המצווה בכל מלוא השפעתה וכוחה. בשם הרש"ש אומר הבן איש חי שצריך לכוון, אם חטאינו גרמו לסלק מאיתנו אור הקדושה שהושפע עלינו מכח מעשינו הטובים, אנו מתפללים לה' שיעמיד את מעשינו הטובים שיחזרו להאיר עלינו אור של קדושה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il