שאל את הרב

  • כל השאלות

האם העתקת קובץ נחשב גזל

undefined

הרב משה מאיר אבינר

א ניסן תשע"ח
שאלה
שלום יש לי חבר מתווך, נתן לי את המחשב לתיקון. במחשב שלו קיימת תיקיה עם עשרות קבצי "נסח טאבו" שהוא הוציא ממשרד המשפטים את הקבצים האלה כל אחד יכול להוציא בתשלום של בערך 15 שקלים. האם קבצים כאלה, שאין בהם שום מידע חסוי, אני יכול להעתיק למחשב שלי או שעלי לשאול את החבר (מסתמא הוא יאפשר לי אבל בכל שאת) הרי אם אני מעתיק את הקובץ לא החסרתי ממנו שום דבר רב תודות לרב
תשובה
שלום וברכה: א) יש לבדוק האם אין זכויות יוצרים על קבצים אלו, שאסור להפיצם, בלא תשלום למשרד המשפטים. ב) אם אומדן דעתך שהחבר לא יקפיד נראה שמותר לך להוריד. הרחבה: ע"פ תשובה של הרב ניר סיני באתר (סיכום תשובתו): יש לדון כאן מכמה צדדים. יש לדון האם כופים לכתחילה על זה נהנה וזה לא חסר, או שמא הבעלים יכולים למחות על השימוש, ורק במקרה שנהנה כבר אי אפשר לדרוש ממנו לשלם. אמנם גם אם נאמר שיש לבעלים אפשרות למחות, עדיין יש לברר במקרה שהוא לא מיחה (שהרי הוא לא מודע לשימוש), אם מותר להשתמש או שאסור. בנוגע לכפיה על זה נהנה וזה לא חסר, זו מחלוקת ראשונים. והרמ"א בחו"מ בסימן שסג סובר שבדבר שניתן לקבל עליו שכר אי אפשר לכוף את הבעלים, וכן כתבו רבים בדעת השו"ע עפ"י פסיקתו בהל' נזקי שכנים. לפי זה בנידון זה, שאם ירצה יוכל לדרוש שכר על כך שטרח והוציא זאת ושילם על כך, לא שייך כאן לכוף על מידת סדום ומותר לו למחות. אמנם, יש מקום לומר שכל עוד הבעלים לא מיחה, מותר להשתמש כיוון שזה לא מחסיר את הבעלים. אכן יש בזה מחלוקת. בהג' מרדכי ב"מ פ"ב מפורש שאסור ליהנות מממון חברו גם אם אינו מחסיר אותו, משום שכל שמשתמש בממון חברו שלא מדעתו נקרא גזלן. וכן כתב הפני יהושע בב"ק צז. אמנם הג"ר זלמן נחמיה גולדברג, במאמר בתחומין כרך ח' כתב שאין איסור אם אין בכלל חיסרון. הוא מביא ראייה שכך סובר הרמ"א בסימן שסג', שהרי הרמ"א לא הזכיר כלל שיש איסור להשתמש ללא רשות הבעלים, ורק דיבר על היכולת שלו למחות. משמע שאם אין כלל חיסרון והבעלים לא מיחה, אין איסור להשתמש ונמצא שזה נהנה וזה אינו חסר מותר לכתחילה. נראה לי שבמקרה זה כיוון שאומדן דעתך היא שהחבר ירשה לך, ניתן לצרף את העובדה שהוא לא חסר ולכן אין סיבה שלא ירשה. ע"פ הש"ך בחו"מ שנח ד שכותב: "כיון שידוע שיתרצ' א"כ השתא נמי בהיתרא אתי לידיה דמסתמא אינו מקפיד על זה". בברכה: הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il