שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

שורשים של עץ שהזיק לשכן

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י אייר תשע"ח
שאלה
שלום לרב. יש לי עץ בגינה ומתחתי שכן למטה עם גינה ובור שופכין. השורשים של העץ שלי עשו דרכם מלמעלה עד לבור השופכין וסתמוהו.. כמובן שלא העלתי בדעתי שהשורשים יגיעו עד לשם ובטח שלא יכנסו לביוב סגור .... האם עלי לשאת בהוצאות פתיחת הסתימה? בכבוד רב
תשובה
שלום וברכה לשואל היקר! נפסק להלכה שמותר לאדם לטעת בחצרו עץ, על אף שלאחר זמן שורשי העץ או ענפיו שיצמחו, עלולים להזיק לשכנו. במקרה הנידון על הניזק לטפל בנזקיו. [יש מי שכתב שבמקרה שהניזק דר בבניין, על ועד הבית לשאת בהוצאות או כל הדיירים בשווה. כמו"כ יש לדעת שאם אכן השורשים יזיקו - מותר לשכן הניזוק לקוצצם. ובדברים אלו לדעת פוס' רבים מנהג המקום והחוק מחייבים, לכן יש לברר מנהג המקום. חשוב לציין שכאשר היקף הנזק גדול ואינו סטנדרטי יש בדבר דיון בפוס', ויש לברר בבי"ד בכל מקרה לגופו]. הרחבה: שו"ע חו"מ קנ"ה,ל"ב כר' יוסי במשנה ב"ב כה: כיון ש"זה חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך שלו". וע' מש"כ נתיבות (שם ס"ק יח) שמותר לכל אדם לעשות בתוך שלו שימושים המקובלים. לגבי החיוב על הניזק לשלם, לכא' היה מקום לומר שהיתר הנטיעה לא אומר בהכרח שפטור מלשלם יעו' ב"ב כ:, ושו"ע קנ"ה, א' לגבי תנור שאע"פ שהרחיק חייב, אולם יעו' בהמשך השו"ע שם קנ"ה,ל"ג שהביא מח' כאשר חייב להרחיק, ומשמע מדבריו שאם לא צריך להרחיק כלל כגון באילן, אינו חייב לשלם. ואכן ברמב"ן בסוף קונ' דינא דגרמי, כתב שפטור ודן מדוע אינו דומה לשורו וכו'. ולגבי שותפות ועד הבית והדיירים עי' שו"ע (שם קע"ח,ג') וככל הוצאה שנעשית לצורך הבנין שכולם שותפים בו, וכ"כ בס' הל' בנ"א לחברו עמ' קל"ו. לגבי ההיתר לניזוק לקצוץ את השורשים עי' שו"ע (חו"מ קנ"ה ל', ו-ל"ב), ובס' משפט סי' ב', לב. בברכה נאמנה. הרב נועם דביר מייזלס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il