שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כתובה

אבדה לנו הכתובה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ח אייר תשע"ח
שאלה
לצערנו הכתובה נעלמה ואיננו מוצאים אותה. יש לי לנו העתק של הכתובה מהרבנות בצילום. הבנתי שניתן לבצע כתובה חדשה. מה התהליך הנדרש? האם צריך מניין? אשמח לתשובה מהירה וברורה. בתודה מראש
תשובה
שלום וברכה: נחלקו הפוסקים האם ניתן לסמוך על ההעתק שיחשב כשטר כתובה, בפועל הרבנות מורה לעשות כתובה חדשה, יש ללכת לרב שיש לו אישור לעריכת חופות, שיכתוב כתובה חדשה הנקראת "כתובה דאירכסא". יש להביא עדים - העדים הקודמים או חדשים, ואין צורך במניין. בהרחבה: נפסק בשו"ע (אבן העזר סו) שאסור להתיחד בלי כתובה והרמ"א מביא מי שמקל להתיחד אך לא לעשות חיי אישות. טעם הדין הוא שיש נשים שחוששת שמא הבעל יגרש אותם כיוון שאין שטר ביד שמוכיח שאם הוא מגרש הוא יתחייב לשלם. במקרה שנאבדה הכתובה יש מספר טעמים להקל: א) הב"ח מדייק מלשון הרמב"ם שאין איסור בדבר אלא רק דין לכתחילה, והח"מ והב"ש הביאו זאת. ב) דעת 'נהר מצרים' שניתן לסמוך על ההעתק. (אך דעת הרב אלישיב שאין לסמוך על ההעתק) ג) הרמ"א (סו, ג) כותב: "בזמן הזה במדינות אלו, שאין מגרשין בעל כרחה של אשה משום חרם רבינו גרשום... היה אפשר להקל בכתיבת הכתובה, אבל אין המנהג כן ואין לשנות. והציץ אליעזר (יט, לט) כותב על דברי הרמ"א שאין לשנות מהמנהג "הוא רק לענין לבוא לבטל שלא לכתוב כתובה בכלל, אבל לא לענין מקרה בהיכא שנאבדה אצל יחיד". עיין בתשובת הציץ אליעזר שמביא עוד טעמים. ומסיים:"העולה מכל האמור, שאם כי אין לישב בלא כתובה לגמרי גם בזמן הזה, אפילו שזה רק מצד המנהג בלבד מכל מקום אין לשנותו, אבל אין דחיפות של הליכה לחכם "תיכף" כאשר נאבדה לסידור כתובה דאירכסא, וגם זהו רק כאשר נודע לדבר ברור שנאבדה לגמרי, אבל בסתמא אין לחוש לזה, ואין לדרוש ולחקור אחר - כך. בברכה: הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il