שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

התעטפות בטלית - עטיפת הישמעלים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ג אלול תשע"ח
שאלה
שלום רב, האם לפי מנהג אשכנז, לאחר הברכה על "להתעטף בציצית" מספיק לכסות עם הטלית את הראש ולעטוף את הגוף לכמה שניות או שצריך לשים על הראש ולהעביר את ארבעת הציציות מאחורי כתף שמאל למספר שניות? כאשר שמים את הטלית על הראש עד היכן הקצה שלה צריך להגיע (מתחת לפה או מעל הפה)?
תשובה
שלום וברכה! א. רוב קהילות האשכנזים נוהגים להתעטף כעטיפת הישמעאלים (עי' למטה סדר עטיפת הישמעלים). ב. יש בכך כמה שיטות, הדרך הנכונה והסלולה בפוס' לענ"ד היא שעיניו מגולות והצד התחתון של הטלית מכסה עד פיו (ועי' בהרחבה). מקורות והרחבה: נקדים שהשו"ע סי' ח' סע' ב' ע"פ העיטור שאי"צ עטיפת הישמעלים, אך המנהג בישראל ברוב קהילות אשכנז וספרד - כן לעשות עטיפת הישמעלים, וכמ"ש בפרע"ח מרן האריז"ל, וכ"כ המג"א ומ"ב סק"ד, ובכך יוצאים כראוי לשיטת הגאונים המצריכים עטיפה גמורה כעטיפת הישמעלים. יש לציין שהגר"א לא התעטף כמבואר במעשה רב ט"ו, וכך נהג החזו"א, וכן מנהג תימן, כמו"כ יש פוס' שכלל לא הזכירו עטיפת הישמעלים. דרך עטיפת הישמעלים: נחלק לג' שיטות כמובא בפוס' (מהטוב ביותר עד לספק אם יצא) - א. עטיפה שרק עיניו מגולות (כ"כ הא"א מבוטשאש סו"ס ט"ז, נימוקי או"ח בשם מו"ר ממונקאטש, סידור בעה"ת, לקט הקמח, וכן האריך הראשל"צ הגרע"י ביחוו"ד שודאי שזו הכוונה לעטית הישמעלים, כיון שכך פשוט בשו"ע יו"ד שפ"ו בהל' אבלות, שלא מכסים את העיניים אחרת קשה לומר שכך היתה עטיפתם שהרי יפלו ויקבלו מכות עיי"ש. וכ"כ תשובות והנהגות, פסק"ת בשם מו"ר זקנו מביאלה, וכ"כ הגרא"ח נאה בספר קצות השולחן (בדי השולחן י"ז, יד) שיש שדייקו לכסות גם את העיניים משו"ע הרב סי' ח' ולא הבינוהו, וביאר הגרא"ח שהכוונה מלמטה עד פיו. ב. מכסים עד פיהם (כמ" ש המג"א סק"ב, ומ"ב סק"ד, קיצושו"ע ט',ח'. חלק מהפוס' החשובים הנ"ל כתבו זאת בקצרה והרבה פוס' תמהו על דבריהם, ובשו"ת ארץ צהי ביאר שהישמעלים לשיטתם היו מסתכלים ורואים רק בד"א, ולכן יש להם ע"מ לסמוך להקל, ועי' בפסק"ת ובאורחות רבנו). ג. מתעטפים ומשלשלים את הטלית מלמעלה עד החזה (על כך כתב המ"ב סק"ד "לאו שפיר עבדי" וכ"כ כל הפוס' הנ"ל). אני מצרף את סדר עטיפת הישמעלים כמובא בסידור קול אליהו ע"פ האריז"ל והבא"ח: בסיום הברכה יעטוף בטלית קודם את ראשו בלבד כשארבע הכנפות מונחות לפניו שתיים מימין ושתיים משמאל. ואח"כ יעביר שתי כנפות המונחות בצד ימין לפניו, לצד שמאל לאחוריו וישהה מעט כשיעור הילוך ד' אמות או פחות. ואח"כ יעביר את שתי הכנפות שמצד שמאל שמלפניו לצד שמאל לאחוריו וישהה כשיעור הילוך ד' אמות ויוריד את הטלית על ראשו ורובו. וכך ישאר כל התפילה. בברכה רבה, הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il