שאל את הרב

  • כל השאלות

קניית תפילין לפני בר מצוה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ב טבת תשע"ט
שאלה
מתי יש לקנות תפילין לפני בר מצוה?
תשובה
שלום וברכה! לגבי קניית תפילין לילד לפני בר מצוה, נקדים שכולם מסכימים שאם הילד יכול לשמור עצמו טהרה ובנקיות גופו, מצוה על אביו לקנות לו תפילין. אלא שנחלקו המנהגים; א. מנהג בני עדות המזרח בארץ ישראל - להתחיל להניח תפילין שנה או יותר לפני שיהיה בר מצוה. ב. מנהג בני אשכנז - להניח חודש, חודשיים או ג' חודשים לפני הבר מצוה. ג. מנהג בני תימן - להניח מגיל תשע או עשר. *יש לציין שאין חובה דוקא בזמנים אלו, יש שנהגו כך ויש שנהגו באופן אחר ואין הדבר לעיכוב כלל וכלל. מקורות: ע'י שו"ע (סי' ל"ז, ג'). ומש"כ בכה"ח (ס"ק י"ב). א. עי' כה"ח (שם ס"ק י"ד), יבי"א (ח"ו, ו').אורל"צ (ב', י"ד, מ"ז). ב. מ"ב (ס"ק י"ב) כתב חודש או חודשיים. ועי' ערוה"ש (סע' ד'). וכיום המנהג הוא, חודש אחד (ביצחק יקרא שם). ג. שו"ע רצאבי עמ' ע', עריכת שולחן. ברכת ה' עליכם! הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il