שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חופה וקידושין

צריך מנין בחתונה?

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

א תמוז תשע"ט
שאלה
שלום! האם נדרש מנין לחתונה על פי ההלכה?
תשובה
למעשה הקידושין יש צורך בשני עדים כשרים בלבד (הנישואין כהלכתם פרק ח סעיף א ובהערה 1). חשוב לציין שיש חובה לערוך קידושין בפני רב (עפ"י דברי הפוסקים שהביא הקצוה"ח סימן נב ד"ה ומצאתי). יש לברך את ברכת האירוסין הנאמרת תחת החופה לכתחילה בפני מנין, וברכות הנישואין - השבע ברכות הנאמרות אף הן תחת החופה אין מברכים בפחות מעשרה, כך שבאופן מעשי יש צורך במנין לעריכת נישואין. במדינה בה אין עשרה מישראל יש פוסקים שאין לערוך נישואין והרבה סוברים שעורכים הנישואין בלא ברכות הנישואין, וכשיזדמנו לאחר מכן בפני עשרה מישראל יברכו להם ברכות נישואין (הנישואין כהלכתם פרק י סעיפים מד-נב).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il