שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

התעוררתי אחרי סוף זמן תפילה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ז כסלו תש"פ
שאלה
אם התעוררתי בין זמן סוף תפילה לבין זמן מנחה גדולה מה להתפלל
תשובה
שלום וברכה לשואל היקר! לגבי קריאת שמע - א. אם עבר זמנה, אפשר לקוראה עם ברכותיה עד סוף שעה רביעית (זמן תפילה הכתוב בלוחות), דהיינו עד שליש היום, אבל אין מקבלים שכר כמו אדם שקורא ק"ש בזמנה. ב. אם עבר זמן ארבע שעות זמניות ולא קראת - מותר לקוראה כל היום בלי ברכות קריאת שמע. לדעת מרן השו"ע ובני ספרד לאחר ד' שעות אין לאומרה עם ברכותיה, עם זאת המיקל בשעת אונס לקרוא את ברכות ק"ש עד חצות היום, יש לו על מי לסמוך (שו"ע סי' נ"ח, ביאור הלכה שם סע' ו' ד"ה קוראה). לגבי תפילת שחרית - א. זמנה (הכתוב בלוחות) הוא עד ארבע שעות. בדיעבד אם עבר זמן זה ולא התפללת אפילו במזיד, אתה יכול להתפלל עד חצות היום (כמו שכתוב בלוחות). ואף שאין על כך שכר כתפלה בזמנה, מכל מקום מקבלים שכר תפילה. ב. אם עבר גם זמן חצות ולא התפללת, אם עבר הזמן בשוגג - יש להתפלל מנחה פעמיים, והשניה תהיה תפילת תשלומין עבור שחרית. אולם במזיד לא ניתן יותר להשלים להשלים את התפילה (ראה שו"ע סי' פ"ט ונושאי כליו). ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il