שאל את הרב

  • הלכה
  • מה מברכים על...

האוכל כזית עוגה נטו או ברוטו? ברכה אחרונה

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ה שבט תש"פ
שאלה
האוכל כזית עוגה לגבי ברכה אחרונה שצריך כזית הכוונה לכזית קמח או כל התערובת, ומה הדין בעוגת קרם?
תשובה
למעשה מחשבים את כל המצטרף לשיעור כזית כולל הקרם מעל העוגה או המילוי, כל התערובת מצטרפת לכזית. הרחבת תשובה: בדין זה יש כמה דעות - א. צריך שיאכל כזית קמח על מנת לברך על המחיה (ולאכול זאת בזמן קצוב בכדי אכילת פרס) ב. כל מה שנילוש עם הקמח מצטרף לכזית בשונה המילוי או הקרם. ג. הכל מצטרף כולל המילוי וכולל הקרם. בתחילה הרב עובדיה פסק כדעה ב' אבל בחזון עובדיה כתב כדעה ג' שהכול מצטרף. ואילו המשנה ברורה כתב העולם נוהגים כדעה ב' לצרף גם אם יש בעיסה הרבה סוכר כמו בלקך אבל לכתחילה טוב להיזהר שיהיה בקמח שיעור כזית. (משנ"ב רח, מח. ילקו"י שם טז, חזו"ע ברכות עמ' קצ.כה"ח קסח, קכב)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il