שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היחס ל'חילונים' ולרפורמים

"לפני עיוור" לשאינו שומר תו"מ

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ב מרחשון תשס"ג
שאלה
האם מותר לגרום לאדם שאינו שומר תורה ומצוות לעבור עבירה שהוא בין כה לא נזהר בה, (כגון לתת לו אוכל כשידוע שאינו מברך, או לתת לו מכשיר חשמלי כשיוכל גם להשתמש בו בשבתות וכד’) או שיש בזה משום "לפני עור..."?
תשובה
בגמרא נזכר שיש איסור "לפני עוור" גם לגוי שאסור לתת לו לאכול אבר מן החי, קל וחומר שישראל שנאמר עליהם ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, אסור לגרום להם לשום עבירה, וכתב הרמב"ם בהלכות ברכת כהנים שאין למנוע כהן מחלל שבת מלשאת את כפיו מהעם: "שמי שאכל שום וריחו נודף ישוב ויאכל שום"?!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il