שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

תשלומי מזיק בפורים

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ה אייר תש"פ
שאלה
שלום, בפורים האחרון אדם שיכור נפל לי על הרכב ושבר את השמשה הקדמית בביטוח הרכב שיש לי יש לי כיסוי לתיקון של הנזק ללא עלות, השאלה - מה אני יכול לדרוש מהמזיק לשלם לי - מה לגבי הדלק הטרחה והזמן שאני צריך להשקיע כדי לתקן את הנזק (התיקון ייגזול ממני 3 שעות לפחות וגם נסיעה למקום)
תשובה
שלום וברכה, שאלות בנושא חושן משפט לא ניתן לענות באופן ברור ללא שמיעת שני הצדדים. לכן יש ללכת לבית דין, או לרב שמוסכם על שני הצדדים, שמצוי בהלכות חושן משפט. באופן כללי יש לדון במקרה זה בשני נידונים, א. האם אדם שהזיק בפורים חייב על הנזק, הרמ"א (או"ח תרצה) פסק "ויש אומרים דאם הזיק אחד את חבירו מכח שמחת פורים, פטור מלשלם. (ת"ה סימן ק"י)". אך הבית יוסף כתב: "ונ"ל דהיינו לדידהו שהיו נוהגים הבחורים כך, אבל אנו שלא נהגנו כן אין חילוק בין פורים לשאר ימות השנה לענין זה". לכן יש לבדוק האם המזיק הוא נהעדה הספרדית או האשכנזית. ב. אם יש חיוב על נזק בפורים, האם ניתן לחייב את המזיק על ההוצאות של הדלק וכו' נראה שעל הדלק חייב לשלם וזה הגמ' בבא קמא (יא) שמביא שטורח העלאת נבלה מהבור שזו חובתו של המזיק- “מניין שעל בעל הבור להעלות את הנבלה תלמוד לומר – והמת יהיה לו”. אך על הטרחה וזמן אין לחייבו, עיין בפסק- https://www.yeshiva.org.il/Psakim/File/144 שכתבו: "ביחס לתביעת דמי השבתה, יש לנו כלל בחז"ל, שאדם המזיק למי שהוא משלם לו דמי שבת הם עבור אדם המושבת, ולא עבור כלים או בהמה מושבתת. ולכן כאן זה רק גרמא, שאמנם אסור לעשות, אבל זה לא גורר אחריו חיוב תשלומים". אך כפי שפתחתי אין לפסוק ע"פ דברים אלו כיוון שלא שמעתי את שני הצדדים ויש עוד שיקולים שצריך לדון בהם. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il