שאל את הרב

  • הלכה
  • לפני התפילה

איך מקבלים אהבת ה’?

undefined

כולל הלכה בית אל

ט אייר תש"פ
שאלה
בילקוט יוסף סימן א סעיף יח כתוב שלפני תפילת שחרית צריך אדם לקבל עליו אהבת השם. השאלה איך מקבלים אהבת השם קודם התפילה מה צריך לעשות או להגיד
תשובה
שלום וברכה! הדרך להגיע לידי אהבת ה' היא על ידי התבוננות בנפלאות מעשי הבריאה של ה' ועל ידי זה מגיעים לאהבת ה'. כדברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ב הלכה ב : "היאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ - מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר, ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד: "צמאה נפשי לאלהים לאל חי". בברכה הרב דביר טובי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il