שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

מלאכה בתפילת ערבית במוצ"ש

undefined

כולל הלכה בית אל

ד סיון תש"פ
שאלה
האם מותר לעשות מלאכה בתפילת ערבית לאחר שאמרתי אתה חוננתנו ואני עדיין באמצע תפילת ערבית (כגון להדק את הקשר בציצית באמצע תפילת עמידה). האם ברגע שאמרתי מותר לי לעשות מלאכה או שזה לאחר שמונה עשרה?
תשובה
שלום וברכה! אסור להדק את קשר הציצית בשעת התפילה כי אסור לעשות מלאכה בזמן תפילת עמידה. לגבי שאלתך האם מותר לעשות מלאכה אחרי אמירת אתה חוננתנו (אחרי התפילה) - מעיקר הדין מותר (כפי שפסק מרן השו"ע בסימן רצט סעיף י), אך יש מחמירים שלא לעשות מלאכה ממש עד אחרי אמירת סדר הקדושה ורק לצורך רבים או מצוה וכדו' התירו. ויש שהקפידו עוד יותר ורק אחר ההבדלה התירו עשיית מלאכה (לחשוש לדעות האוסרות מלאכה עד אחר ההבדלה). [משנ"ב שם ס"ק מ, ופסקי תשובות שם אות טו]. בהצלחה רבה חג שמח הרב דביר טובי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il