שאל את הרב

  • הלכה
  • פירות וירקות

מה מברכים על כדורי תמרים מרוסקים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ג אייר תש"פ
שאלה
שלום. מה מברכים על כדורי תמרים? ריסקנו את התמרים בבלנדר ואח"כ הוספנו שברי אגוזים.
תשובה
שלום רב. אם התמרים אינם מרוסקים לגמרי, יש לברך עץ. ונחלקו הפוסקים כשהתמרים מרוסקים לגמרי, לדעת מרן השו"ע ובני ספרד - יש לברך עץ, ולבני אשכנז וחלק מבני ספרד - יש לברך שהכל. בכל מקרה בנידון השאלה, יש לכוון על האגוזים ולפטור את התמרים, ובכך יוצאים לכל הדעות (וראה למטה). מקורות: ז"ל הגמ' ברכות (לח:) "תמרי ועבידנהו טרימא מברכין עלוויהו בורא פרי העץ. מאי טעמא? במילתייהו קיימי כדמעיקרא". רש"י פירש שטרימא היינו שכתוש קצת ואינו מרוסק, אך האו"ז ביאר ששחקן ורסקן כעיסה. השו"ע (ר"ב ז') פסק ע"פ הרמב"ם והאו"ז, שתמרים אפילו נתרסקו לגמרי, ונעשית מהם עיסה, מברך העץ. אך הרמ"א כתב: "ולפי זה הוא הדין בלטווערן [הכוונה לריבת פירות ע"י בישול – מ"ב] מברכים עליהם ב"פ העץ, וי"א לברך עליהם שהכל, וטוב לחוש לכתחילה לברך שהכל. אבל אם בירך ב"פ העץ יצא כי כן עיקר". וכתב המ"ב (שם סקמ"ב): "להלכה קי"ל כדעת המחבר. דהיכא שממשן קיים לא נשתנית ברכתן, ורק בפאוודלא [ריבת פירות] שאבד כל צורתו ולא ניכר כלל מה הוא אז לכתחילה מברך שהכל וכהכרעת הרמ"א". והוסיף שם לענין ברכה אחרונה, שאם מדובר על פרי משבעת המינים, יכוון פטור עם פרי מז' המינים וגם דבר שברכתו נפשות, "ואם אין לו – נראה לי שיוכל לברך מעין שלוש, כי כן משמע מלשון הרמ"א דתופס לעיקר שברכתו עץ". בשו"ת רב פעלים (ח"ב או"ח כ"ח), ובכה"ח (סקנ"ז), הסכימו לדברי המ"ב, שיש לחלק בין ממשן קיים לריבה שאינו ניכר, אולם בהליכו"ע ובילקו"י (ר"ב כ"ב) ע"פ הט"ז (ר"ב ז') בהבנת המחבר, פסקו כדעת מרן השו"ע. ולפי האמור יוצא שלדעת המ"ב וסיעתו יש לברך שהכל על ממרח תמרים, אך לדעת העולה מדברי המחבר, יש לברך עץ. וז"ל הילקו"י שם: "תמרים שהתמעכו לגמרי אף שריסקן במיקסר... ברכתם ב"פ העץ, וכן על שאר פירות וירקות שנתרסקו, כגון רסק תפוחי עץ... שהעיקר כדעת מרן ואין לחוש לסב"ל, כיון דלכו"ע אין כאן ברכה לבטלה", והוסיף שם: "והאשכנזים נהגו לברך על פרי מרוסק ב"פ האדמה", ואיני יודע כעת מה מקורו. ע"פ האמור, נראה שממרח שאינו מרוסק כראוי, לכל הדעות יש לברך עליו ב"פ העץ, אך אם ריסקו את התמרים לגמרי ולא ניתן לזהות שמדובר על תמרים, יש בכך מחלוקת כאמור. לפי ההצעה של המ"ב לעיל, יש לפטור עם פרי מז' המינים, בכל אופן בנידון השאלה כיון שיש אגוזים הניכרים לעין, יש לברך עליהם ולכוון לפטור את התמרים. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il