שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

מה נוהגים בשבת שקודם החתונה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ג סיון תש"פ
שאלה
שלום רב. האם נוהגים לעשות משהו מיוחד בשבת שלפני החתונה?
תשובה
שלום וברכה. יש מבני אשכנז שנהגו לערוך שמחה מיוחדת בשבת זו (שבת 'אופרוף') בעריכת סעודות שבת עם קרובי משפחה וחברים וקידוש אחר מוסף ברוב עם, אולם בני ספרד לא נהגו כן. בכל מקרה נהוג שהחתן עולה לתורה לעליית מפטיר (או עליה אחרת) ושרים לו ושמחים עמו ואחר העליה עושים לו מי שברך. ויש שנהגו שחברות הכלה מגיעות בשבת זו לחגוג עמה. מקורות: ראה רשב"א שכבר הזכיר מנהג זה, ובנישואין כהלכתם (פרק ו' א') האריך בזה, והביא מהצמח צדק (פסקי דינים יו"ד קצ"ב ו') שזהו מנהג קדמון. וגדולי הצדיקים אמרו שבשבת זו משפיעים כל השפעות הטובות של החתונה (שם). וראה בשלחן העזר (ח"ב קכ"ח.) ובנישואין כהלכתם (שם) שבדורות האחרונים הספרדים לא נהגו שהיתן עורך שמחה מיוחדת בשבת זו. וביוסף אומץ (תתע"ה) הביא את המנהג שחברות הכלה מגיעות לחגוג איתה. ובעניין העליה לתורה בשבת שקודם החתונה, כן מובא במדרש תלפיות (ענף חו"כ) שכתב מה המלך כותב לו שני ספרי תורה, אף החתן נוהגים לקרוא לס"ת שני פעמים, בשבת שקודם החופה ואחריה. וראה עוד במג"א (או"ח סו"ס רפ"ב), ובה"ל (קל"ו). ומשמע במ"ב (קע"א סקכ"א) שמעלים אותו למפטיר. ואם אין כהן בקהל, כתב בשלחן העזר (ח"ב י"ג ד') שמעלים את החתן ראשון, וכל שכן אם החתן כהן. עיין שם. ולפי זה הוא הדין אם החתן לוי שיעלה בעליית לוי ולא למפטיר. בברכת מזל טוב,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il