שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

האם צריך לברך שמחליפים מזוזה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ז תמוז תש"פ
שאלה
שלום לכבוד הרב. אני רוצה להחליף מזוזה חדשה יותר מהודרת במקום המזוזה הקיימת, האם צריך לברך עליה?
תשובה
שלום רב לכבודו. הוראת רוב הפוסקים שיש לברך על המזוזה. כדי לצאת מכל ספק יש לקבוע את המזוזה השניה לאחר שהראשונה הוסרה ועבר כמה שעות. מקורות: כן דעת רוב הפוסקים, ראה שו"ת מהר"ם שי"ק (סי' רפ"ה), שו"ת קנאת סופרים (סי' מ"א), מזוזות ביתך (רפ"ה סק"ו), שדי חמד (מערכת מ' אות קכ"ג). והטעם לכך כיון שדומה הדבר לפושט טליתו כדי ללבוש טלית אחרת שלא היתה בדעתו בשעת הברכה הראשונה (עיין שו"ת שבט הלוי ח"ב סי' קנ"ח). מאידך ראה בשו"ת אשדות הפסגה (יו"ד סי' ח'), ובשות מהרש"ג (סי' נ"ז), שכתבו לחלק בין מזוזה לטלית, כיון שכל טלית במצוה בפני עצמה וכשפושט את הראשונה ביטל את המצוה לגמרי, ואילו במזוזה אף שהסירה כל זמן שהוא דר בבית לא פקע החיוב ומצוותו לא נגמרה בקביעת הראשונה, ובברכתו על הראשונה היתה לו כוונה כללית גם על השניה, ולכן אין צריך לברך על השניה. ויש שכתבו שדומה הדבר להחלפת ציצית בגד שנחלקו הפוסקים אם לברך. ומחמת הספק יש שכתבו שאין לברך מטעם ספק ברכות (עיין שו"ת יביע אומר ח"ג סי' י"ז). ולמעשה כיון שדעת רוב הפוסקים שיש לברך וטעמם מסתבר כיון שאין הברכה הראשונה היתה על דעת המזוזה השניה, ובפרט שמחליפים מזוזה בעת חנוכת בית, שעל הקביעות הראשונה, ברך בעל הבית הראשון, ולכן ודאי שהמברך יש לו על מה לסמוך. וכדי לצאת מכל ספק, יש לגרום היסח דעת, על ידי הסרת המזוזה הקיימת לזמן שיש בו היסח דעת, כגון ללילה או אפילו לשעה שעתיים, ואז יוכל לברך לכל הדעות. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il