שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

תגמול למשה רבינו על מעשה יוסף

undefined

הרב חיים שרייבר

י"ד אב תש"פ
שאלה
שלום וברכה, כיצד משה רבינו שהתעסק ממש בעצמות יוסף לא זכה שעצמותיו יכנסו לארץ? הרי צריכה להיות כאן מידה כנגד מידה? משה סיע למציאת עצמות יוסף ולהבאתם לקבורה בסופו של יום בארץ וכן עצמותיו היו צריכות להקבר בארץ באופן דומה? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום מעין שאלתך מופיעה במדרש (דברים רבה, פרשה ב): "א"ר לוי: אמר לפניו (משה לפי הקב"ה): רבש"ע! עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ ואני איני נכנס לארץ!? אמר לו הקב"ה: מי שהודה בארצו נקבר בארצו ומי שלא הודה בארצו אינו נקבר בארצו, יוסף הודה בארצו מנין? גבירתו אומרת (בראשית לט) ראו הביא לנו איש עברי וגו' ולא כפר, אלא (שם בראשית מ) גנב גנבתי מארץ העברים, נקבר בארצו מנין? שנאמר: (יהושע כד) ואת עצמות יוסף אשר העלו מארץ מצרים קברו בשכם. את שלא הודית בארצך, אין אתה נקבר בארצך. כיצד? בנות יתרו אומרות: (שמות ב) איש מצרי הצילנו מיד הרועים, והוא שומע ושותק, לפיכך לא נקבר בארצו". באתר ישיבה מובא בענין שיעור של הרב דוד לבנון, והוא מסביר שמה שמשה לא הודה בארצו היה מגודל מדרגתו שהיה מעל הארציות, כולו רוחני, ולכן לא הקפיד להדגיש את ארצו. ועתה לפני כניסתם לארץ בקש משה להמשיך את מדרגתו העליונה לתוך לארץ. אך הקב"ה רוצה שבארץ ישראל יהיה חיבור בין החומריות לרוח ואין עבודה זו שייכת למדריגת משה רבנו. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il