שאל את הרב

פיטם באתרוג שנפל באמצע החג

undefined

הרב יואב חנניה אוקנין

י"ח תשרי תשפ"א
שאלה
שלום, קניתי אתרוג עם פיטם, ביום השלישי בחג הסוכות נפל הפיטם. מה דין האתרוג?
תשובה
בשולחן ערוך (או"ח סי' תרמט ס"ה): "כל אלו שאמרנו שהם פסולין מפני מומין שביארנו, או מפני גזל וגניבה, ביום טוב הראשון בלבד; אבל בשאר ימים, הכל כשר". והרמ"א הגיה: "ויש פוסלין בגזול כל ז' ימים, והכי נהוג, אבל שאול יוצא בו (טור והמגיד בשם פוסקים); ומותר ליטול לולב של חבירו בלא דעת חבירו, בשאר ימים, דניחא ליה לאינש למיעבד מצוה בממונו, והוי כשאול (תה"ד סי' ק' ופסקיו סי' קנ"ט). וחסר כשר בשאר ימים (טור); וניטל פטמתו או עוקצו, דינו כחסר וכשר מיום ראשון ואילך (רבינו ירוחם נ"ח ח"ג) לסיכום: ;לפי האמור לעיל אתרוג שנפל לו הפיטם במהלך ימי החג כשר לברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il