שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תפילת ליל שבת

שכחתי לומר ’ויכולו’

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ד תשרי תשפ"א
שאלה
הייתי באמצע תפילת עמידה שאמרו ויכולו ושכחתי לומר אחר כך ויכולו עד שהגיע קידוש ואז ממילא אמרו ויכולו האם זה נחשב שיצאתי ידי חובה באמירת ויכולו (מדובר על שבת שחלה ביום טוב, שבתפילת לחש לא אומרים ויכולו'). מה הדין במקרה כזה בשבת רגילה?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! בין בשבת רגילה ובין ביום טוב שחל בשבת, בדיעבד יצאת ידי חובה בשמיעת 'ויכולו' בקידוש. מצד הדין החובה לומר 'ויכולו' בליל שבת היא פעם אחת בלבד: בתפילת העמידה, או עם הציבור אחרי תפילת העמידה, או בקידוש. המנהג לומר 'ויכולו' בקול אחרי תפילת העמידה הוא בגלל יום טוב שחל בשבת, שאז אינו נאמר בתפילת הלחש, וכן משום אנשים שלא היו בקיאים בתפילה, בהעדר סידורים (שו"ע או"ח סי' רסח ס"ז). האמירה בפעם השלישית, בקידוש, נועדה להוציא ידי חובת 'ויכולו' את מי שלא היה בתפילה (טור סי' רעא, מובא במשנ"ב שם סקמ"ה, אך הביא גם מדרש שלפיו יש עניין לומר שלוש פעמים 'ויכולו'). לכן גם מי ששכח לומר 'ויכולו' בתפילת העמידה, ואפילו אם לא אמר אותו אם הקהל, אינו צריך לחזור ולהתפלל, מאחר שממילא נוהגים לומר זאת בקידוש (משנ"ב סי' רסח סק"א).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il