שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

להשאיל תפילין לאחר

undefined

הרב יואב חנניה אוקנין

כ"ה תשרי תשפ"א
שאלה
האם מותר למי שלקח תפילין (ראובן] מחבירו (שמעון) בהשאלה, להשאילם לאדם אחר (לוי)?
תשובה
בס"ד שלום וברכה! ראשית כאשר אנו באים לברר סוגיה זו עלינו לדון בדין : שואל שלא מדעת ,ובפירוט הדברים ,האם מותר לאדם להשתמש בחפץ של חבירו ללא רשותו? ברור הדבר שלקיחת חפץ ללא הסכמת הבעלים נחשבת גניבה, ואסורה מהתורה. לפי זה השואל שלא מדעת נחשב גזלן אלא אם כן יש אומדן דעת ברור כי הבעלים מסכים לשימוש. הדין הנ"ל שונה בענין חפצי מצווה וכך כותב מרן בשולחן ערוך אורח חיים סימן יד' סעיף ד' כותב כך : "מותר ליטול טלית חבירו ולברך עליה, ובלבד שיקפל אותה אם מצאה מקופלת. הגה: והוא הדין בתפילין (נימוקי יוסף פרק הספינה). אבל אסור ללמוד מספרים של חבירו בלא דעתו, דחיישינן שמא יקרע אותם בלימודו (נימוקי יוסף הלכות קטנות): עולה מדברי מרן כי על אף שיש איסור שימוש בחפץ של אדם זר ללא רשות מפורשת ,והאדם שיטול את החפץ הנ"ל יעבור על איסור גניבה ,בנוגע לחפצי מצווה כגון טלית או תפילין(עפ"י דברי הרמ"א)הדין שונה . הסיבה לכך היא שבד"כ רוב בני האדם מעוניינים להשתתף במצווה וודאי במקרה שבו לא יגרם נזק לחפצי המצווה יסכימו רוב בני האדם שיעשה שימוש בחפצי המצווה שלהם ,ע"כ נחשב הדבר כאילו ישנה רשות קבועה לשימוש בחפצי מצווה אף ללא רשות בעל החפץ. יחד עם זאת ההיתר הנ"ל מוגבל במספר תנאים: 1.שהשימוש בחפץ יעשה רק באותו מקום בו הוא מונח ולא יילקח למקום אחר. 2.לאחר השימוש בחפץ ,החפץ יוחזר למקום ממנו נלקח. 3.במצב בו בעל החפץ לא נמצא באזור ולא ניתן לבקש את רשותו לשימוש בחפץ. 4.השימוש בחפץ יעשה באופן עראי ולא שימוש קבוע. 5.בעל החפץ אינו אדם קפדן אשר מקפיד על השימוש בחפציו ,שאם הינו אדם כזה אסור לעשות שימוש בחפץ הנ"ל. לסיכום האמור לעיל בענין שאלתך בדבר השאלת תפילין של אדם מסוים לאדם שלישי אזי באם ההשאלה הנ"ל עומדת בכל התנאים שהזכרנו לעיל ,יהיה מותר להשאיל את החפץ הנ"ל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il