שאל את הרב

  • הלכה
  • צורת התפילה

חזרה על מילים/פסוקים בתפילה

undefined

הרב יואב חנניה אוקנין

י"ב מרחשון תשפ"א
שאלה
האם אפשר לחזור על מילים או משפטים בתפילה או בברכות בשביל הניגון או השירה, למשל בתפילת ההלל, או שזה מעשה פסול ואין לומר דבר כמה פעמים?
תשובה
פשוט וברור שאם מדובר באמצע ברכה, קידוש, תפילת עמידה, קריאת שמע וכדומה, חל איסור לחזור על המילים פעם־פעמיים ויותר, מהסיבה שהדבר יוצר הפסק באמצע הברכה או התפילה. סיבה נוספת לאיסור החזרה הוא הטעם המופיע בגמרא בברכות: "כל האומר 'שמע שמע' או 'מודים מודים' משתקין אותו, שלא יהא נראה שמודה ח"ו בשתי רשויות". בקטעים אחרים, כגון הלל וכדומה, אין איסור לחזור על מילה בדרך שיר, אלא שייזהר מאוד שלא יחזור על שם ה' פעמיים. כאן המקום להוסיף ולציין את דעתו של ה'נודע ביהודה' אשר יצא חוצץ נגד החזנים שחזרו על מילים בתפילה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il