שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

נזילה מהדירה העליונה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ג מרחשון תשפ"א
שאלה
שלום לרב. מעל הדירה שלנו יש נזילה כנראה מפיצוץ של צינור של השכנים למעלה, וזה גורם לנו נזק בדירה, מי צריך לשאת בהוצאות התיקון?
תשובה
שלום וברכה. א. נחלקו בדבר פוסקי זמננו, יש אומרים שאמנם בעל הדירה עליונה צריך לסלק את ההיזק, אולם אם הוא לא תיקן ונוצר נזקים, הוא פטור מלשלם. ויש המחייבים. ב. אם הנזק שנעשה לדירה העליונה הוא מרובה, פוסקים רבים סוברים שבעל הדירה העליונה חייב לשלם אותם אף אם הנזק נעשה בעקיפין ולא בפשיעה. למעשה אם יש במקומכם מנהג ברור בעניין הנידון, יש לנוהג על פיו. במידה ונוצר ביניכם חילוקי דעות, יש לפנות לדין תורה. מקורות: מבואר בשו"ע (חו"מ קנ"ה ד') שאם בעל העליה גרם נזק באופן ישיר לבית מתחתיו והם מזיקים לו, אם הם יורדים ללא הפסק, בעל הדירה העליונה חייב לסלק את ההיזק, כיון שהמים יורדים מכוחו וחשובים ל"גירי דיליה" = חיצים שלו, אך אם יש הפסק בנזילת המים, כגון שמתעכבים ב"מעזיבה" קודם שיורדים, בעל העליה פטור מלסלק היזקו, משום שאין זה גירי דיליה אלא גרמא בעלמא (עיין רמ"א וסמ"ע שם סקי"ד). בקצות החושן (שם סק"ד) בשם הרמב"ן, מבואר שגדר גירי דיליה, הוא שהדבר מזיק ממקומו, אף שאינו מזיק מיד, ולכן אם אינו מזיק במקום הנחתו אלא במקום אחר, אין זה גירי אלא גרמא. לכן כשיורדים המים ללא עצירה ממקום שפיכתם, נחשב לגיריה, אחרת נחשבים לגרמא. וכתב הנתיבות (שם סק"ג בשם השו"ע בהמשך סע' כ') שאם בעל הדירה התחתונה אינו יכול לתקן את הנזק אלא בהוצאה מרובה, חייב בעל העליה לסלק היזקו אף שאינו גירי דיליה כיון שהנזק מרובה. כיון שבאופן זה, מודה רבי יוסי שעל המזיק להרחיק את עצמו, אפילו אם אין ההיזק מוגדר כגירי דיליה. לגבי נזילה בצינור בקומה העליונה שהתפוצץ והמים חודרים לדירה למטה ומזיקים לו את התקרה ואת הקירות, יש אומרים שאף שהפיצוץ נגרם בפשיעת בעל הבית ועליו לסלק היזקו, מכל מקום אם הוא לא תיקן, הוא פטור מלשלם על הנזקים, כיון שמדובר בגרמא וחא בנזק בידים (שו"ת שבט הלוי ח"ט סי' ש"ו ג'). אך יש סוברים שהעליון חייב לשלם, כיון שהמים בצינור הם ממונו המסיק וחשובים כ"אשו" (עיין פתחי חושן נזיקין פ"ה הערה ג'). בברכת האמת והשלום אהבו,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il