שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

הנחת ציצית ותפילין.

undefined

הרב יואב חנניה אוקנין

כ"ד מרחשון תשפ"א
שאלה
שלום וברכה. לצערי מפאת הדחק, עדיין לא הנחתי היום תפילין ולא ציצית. האם אפשר עכשיו?
תשובה
שלום וברכה! זמן הנחת תפילין הוא ביום. אסרו חכמים להניח תפילין בלילה, גזירה שמא יישן בהן ויבואו לידי בזיון. ויש אומרים שאף מן התורה אין להניח תפילין בלילה, שנאמר מימים ימימה, ימים ולא לילות. והעיקר לדינא דאין איסור להניח תפילין בלילה אלא מדרבנן, ולכן לפי מה שכתבנו שהאיסור להניחם בלילה הוא רק מדרבנן ומהתורה מותר להניח גם בלילה, כתבו האחרונים שמי שלא הניח תפילין במשך היום יניח אותן בלילה. ונחלקו לגבי ברכה, מהמגן אברהם משמע שאף יברך , אולם המשנה ברורה (ביאור הלכה סימן ל, ד"ה "ויש מי") מכריע כפרי מגדים, שאין לברך. הילקוט יוסף מסתמך על הרב עובדיה שיכול לברך עד לשלוש עשרה דקות וחצי מהשקיעה. לסיכום : זמן הנחת תפילין ביום עד השקיעה ,באם לא הניח עד השקיעה יכול להניח 13 וחצי דקות אחרי השקיעה ואף לברך. מקורות : מנחות לו: אורח חיים, הלכות תפילין סימן ל' סעיף א' ילקוט יוסף על הלכות תפילין סימן ל' הערה ב'. שארית יוסף חלק א' עמוד תה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il