שאל את הרב

  • הלכה
  • נחשב נדר?

קבלת נדר במחשבה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ב כסלו תשפ"א
שאלה
שלום כבוד הרב, חשבתי בראש השנה לקבל על עצמי לא לאכול שטויות/מותרות (חשבתי על ממתקים, וופלים, עוגיות וכדו' ) לשבועיים, ויש לי ספק אם מלמלתי בפה תוך כדי. א. האם צריך לעשות התרת נדרים? ב. האם זה שחשבתי או מלמלתי בפה גם את המילה "מותרות" האם יש לה הגדרה בהלכה ואז אסור עוד דברים?
תשובה
שלום וברכה. כיון שלא הוצאת בשפתיך לשון של נדר, אין בכך נדר. אולם כמובן שראוי להתייחס לקבלה רצינית שאנו מקבלים, כדבר מחייב (אם הדבר אפשרי). מקורות: כתב מרן השו"ע (יו"ד ר"י א') ע"פ הגמ' בשבועות (כט:): "אין הנדר חל עד שיוציא בשפתיו ויהיו פיו ולבו שוים וכו'". ויש לציין שלגבי מצות צדקה יש מחלוקת פוסקים גדולה האם מחשבה לבד מחייבת (עיין שו"ע ורמ"א שם רנ"ח י"ג, וחו"מ רי"ב). ועיין שו"ע (או"ח תקס"ב) שדעת המחבר שמחשבה מועילה לעניין קבלת תענית בשעת המנחה, אולם בנידון שאלתנו ודאי שאין הדבר מחייב כיון שלא מדובר על תענית, וגם בקבלת תענית צריך כמה תנאים כדי שהקבלה תחול. עם זאת מצינו בחז"ל שיש בקיום של מחשבה ממידת חסידות, ולכן אם ניתן לעמוד במה שקיבלנו על עצמנו, מה טוב. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il