שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • סדר וניקיון

ניגוב סכו"ם בשבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"א כסלו תשפ"א
שאלה
האם מותר בשבת לנגב סכו"ם לאחר השטיפה?
תשובה
שלום רב. אם מדובר בכמות מים מועטת, מותר. אולם אם מדובר בכמות מים גדולה כגון כלים רבים או שהכוסות צרים, ויש חשש לסחיטה, יש לאסור. ויש להקפיד לשפוך את המים מהכלים לפני הניגוב. מקורות והרחבה: ראה שו"ע (ש"ב י"ב) בשם התשב"ץ שאסר לנגב כוס שהיה בו מים או יין, מחשש סחיטה. וברדב"ז (הובא במ"ב שם סקנ"ט) התיר כשמדובר במעט כלים, אך ראוי לגעור במי שמנגב בהרבה כלים שעלול לבוא לידי סחיטה. וכתב הבה"ל (ד"ה משום) שניתן לסמוך על הרדב"ז בכוס רחבה או קערה. ובמ"ב (שם) הביא מהמג"א שאם הסמרטוט מיועד לכך שאין מקפיד עליו לסוחטו, מותר לנגב בו. וסיים שנראה להתיר אף בכלים הרבה במגבת זו, כיון שאם צד אחד יהיה לח, ישתמש בצד השני, וראה שעה"צ (שם סקע"ג), וכן פסק בילקו"י (קיצושו"ע ש"ב). ולגבי כוס צרה כתב המ"ב (שם ס"ק ס') בשם האחרונים, שאין להתיר אפילו במגבת המיועדת לכך. ובבה"ל (שם) כתב שבשעת הדחק אין למחות במי שמקל בזה, לנגב בכוס צר, ובלבד שיהיה בדבר שאינו מקפיד עליו לסוחטו אחר הקינוח. והוסיף שיש לשפוך מתחילה את המים מהכוס לפני שהוא מנגבה. ולגבי כיבוס, אם מדובר על בגד שנרטב בדרך של לכלוך, היינו שמנקים או מנגבים בעזרת הבגד, אין בכך איסור. כמו כן יש להתיר כיון שמדובר בבגד שאינו מקפיד עליו שיהיה רטוב, ולכן אין לחשוש מצד כיבוס (ראה מ"ב שם סקנ"ט בשם האחרונים). בברכת השבת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il