שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

האם צריך לברך על טלית לברכת כהנים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ב טבת תשפ"א
שאלה
בס"ד הבן שלי יהיה בקרוב בר מצווה והוא מתכוון להתעטף בטלית שלו רק לברכת כהנים. האם הוא צריך לברך עליה?
תשובה
שלום וברכה. כיון שהטלית שייכת לבן, הוא צריך לברך עליה, רק שיכוון שהוא מתעטף לשם מצות ציצית. מקורות: יש לדון האם התעטפות מפני כבוד הציבור נקראת לבישה המחייבת ברכה. ובביאור הלכה (סי' י"ד ד"ה שאלה) הביא בשם הלחם חמודות שאינו מברך במציאות כזו. וכתב בשם השערי אפריים, שאפילו בטלית שלו "אם זמנו בהול שאינו יכול להתעטף בו ממש ונותנו על הכתפיים לבד לשעה קלה בשעת הקריאה ודעתו להסירו מיד, צריך עיון בכהאי גונא". ומזה היה מקום לדון לשאלתנו, שהוא הדין למתעטף רק עבור ברכת כהנים ודעתו אח"כ להסירו שאינו מברך. אולם בבה"ל (שם) כתב על דברי השערי אפרים: "ודבריו חלושים במקצת דהלא הסכמת השו"ע לעיל בסימן ח' דהעטוף אינו לעיכובא, וגם טעם השני שלו מרש"ל ומגן אברהם ואליה רבה ושארי אחרונים, משמע דבבגד שלו בודאי חייב לברך וכו'". ולכן גם בנידון שאלתנו צריך לברך, שכן פשוט בדברי הפוסקים שכל הדיון אם צריך לברך על טלית שלוקחים רק מפני כבוד הציבור כגון נשיאת כפיים, עליה לתורה, ש"ץ, זה דוקא בטלית של הקהל או של אדם אחר. אבל בטלית השייכת לאדם ודאי שצריך לברך. עם זאת כיוון שמצוות צריכות כוונה כמבואר בדברי מרן השו"ע (סימן ס' ד') לכן צריך לכוון ללבישה, כמו כן נראה שנכון לכוון כך כדי לצאת מכל ספק. ובבה"ל כתב שכן שכתב להדיא השערי אפריים והסכים איתו לדינא אך לא מטעמו, וז"ל (שם): "מכל מקום מה שכתב בשערי אפריים הנ"ל דיכוון אז בלבישתו לשם מלבוש של ציצית ולא לכבוד בעלמא, דבריו נכונים מאד מדינא מטעם אחר, דהלא קי"ל בשו"ע (שם) דמצות צריכות כוונה ולעכובא הוא וכו'". ולכן למעשה יש לברך על הטלית כיון שהיא שייכת לו, ולפני כן יכוון שהוא לובש אותה לו רק מפני כבוד הציבור אלא גם כדי לקיים מצות ציצית בלבישתו, ובכך הוא יוצא מכל ספק. שנזכה לקיים מצוה יקרה זו בשלמות ! בברכת מזל טוב,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il