שאל את הרב

  • הלכה
  • פסוקים ושם ה'

תכשיט עם שם ה’

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

א שבט תשפ"א
שאלה
תכשיט שיש בו את שם ה' האם מותר לענוד?
תשובה
שלום רב. אין איסור בלבישת תכשיט כזה, אך לכתחילה יש להמנע מעשיית תכשיטים שיש בהם שם ה', כיון שהתכשיט עלול להגיע לידי ביזיון. במידה ולובשים תכשיט כזה, יש לכסות את התכשיט כאשר נכנסים איתו לשירותים או למקומות מטונפים, והוא הדין במקום שיש בו חשש למראה של חוסר צניעות. מקורות: כתב בשערי תשובה (או"ח סי' א' סק"ג, והובא במ"ב שם סק"ד) בשם התבואות שור, בעניין החשש של הכותבים שם הויה על קלף עם ציור המנורה והיו מניחים בתוך הסידורים, וכתב לבטל המנהג, כיון שאין משמרים את הקלף כראוי ויש חשש שיזרק או ימחק ויש בכך בזיון לשמות הקודש, אולם אם קובעים את הקלף בזכוכית על הקיר ואין חשש שיגיע לידי בזיון מותר. ואם כן כל שכן כאשר שם ה' כתוב על תכשיט ונכנסים איתו לכל מקום וכו', ויש להמנע מלעשות כן. כמו כן אף אם מדובר באות ה' המרמזת על שם ה', אף שיש פוסקים הסוברים שאין באות זו קדושה, משום שאין הכוונה לשם המפורש אלא לקיצור של המילה "השם", מכל מקום ראוי להחמיר ולכסותה, כאשר היא גלויה לכל (ראה רמ"א יו"ד רע"ו י' שמשמע שיש להחמיר באות י"י, שו"ת תורה לשמה סי' תכ"ג, ויש לציין שלגבי טבעת קידושין, מרן הבא"ח בעצמו הביא את המנהג לכתוב בחלק הפנימי של הטבעת את האות ה', ובמקרה זה האות מכוסה ואין חשש, אולם לרוב הפוסקים אין קיצור זה טעון גניזה, עיין בספר גנזי הקודש עמ' פ"ח), ואם מדובר בשם ה' ראוי להחמיר לכסות בשני כיסויים (ראה מח' בזה במ"ב סי' מ"ג סקכ"ה, וגנזי הקודש מילואים סי' ב' שלמעשה השיטה העיקרית שמספיק כיסוי אחד). ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il