שאל את הרב

  • הלכה
  • נטילת ידים בהם ואחריהם

ברכת אשר יצר בתדירות גבוהה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ו שבט תשפ"א
שאלה
יש לי בעיה בבטן ואני נכנס הרבה פעמים ביום לשירותים, לפעמים גם דקה אחרי שברכתי ברכת אשר יצר. השאלה שלי היא אם אני צריך כל פעם שאני יוצא מהשירותים לברך או שזה ברכה לבטלה?
תשובה
שלום רב. ראשית כל נברך את כבודו שבע"ה יחזור לאיתנו הראשון במהרה. אכן בכל פעם יש לברך "אשר יצר" ולהודות לה' על כך שהוא מפליא לעשות בקשירת רוחני בגשמי על אף שיש בגוף נקבים וזהו פלא (ראה שו"ע סימן ו'), ואין בזה חלילה ברכה לבטלה. והוא הדין לאדם חולה הנצרך להתפנות בכל כמה דקות, שיברך בכל פעם שהוא יוצא מהשירותים, אולם אם מיד לאחר הסיום מרגישים צורך להתפנות שנית, אין לברך אלא לבסוף. מקורות: ז"ל המחבר (סימן ז' סע' א'): "כל היום כשעושה צרכיו, בין קטנים בין גדולים, מברך אשר יצר וכו'". ובהמשך דבריו (סע' ד') פסק בשם תשובת הרא"ש: "אין שיעור להשתין מים, כי אפילו על טיפה אחת חייב לברך, שאם יסתם הנקב מלהוציא הטפה ההיא היה קשה לו, וחייב להודות". ונחלקו הפוסקים במי ששתה סם המשלשל וכל כמה רגעים הוא נצרך לשירותים, יש אומרים שלא יברך אלא פעם אחת בסוף, ויש אומרים שיברך בכל פעם שהוא נצרך לשירותים, והכרעת המ"ב (שם סק"ב) ופוסקים רבים, שיש לברך בכל פעם (שערי תשובה סק"א, כה"ח סק"ב, נשמת אברהם סע' א'), ואפילו אם מכריח את עצמו להוציא שתן כגון לצורך בדיקת שתן (שו"ת מנחת יצחק ח"ו ל"ח). אולם אם יצאו לו טיפות מחמת ההתפנות הראשונה אין לברך, והוא הדין אם מרגיש צורך להתפנות מיד לאחר שיצא מהשירותים, אין לברך אז כיון שאין הפסקה בין הפעם הראשונה לזו השנייה, ואף אסור לברך, כמבואר בשו"ע (סי' צ"ב) שאף בדברי תורה אסור, ויברך לכל הדעות בפעם האחרונה שהוא נצרך לנקביו (ראה מ"ב שם). ובספר נשמת אברהם (שם בשם מו"ר הגר"י נויברט זצ"ל) כתב שחולה שצוה עליו הרופא לשתות הרבה (כגון אחרי ניתוח להוצאת ערמונית) וכתוצאה מזה הוא נצרך להשתין כל 10 -15 דק', אם הוא אינו מרגיש מיד שיצטרך להשתין שוב, צריך לברך ברכת אשר יצר בכל פעם. בברכת רפואה שלמה ובשורות טובות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il