שאל את הרב

  • הלכה
  • שחיטה והכשרת בשר

כשרות תרנגול הודו

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ שבט תשפ"א
שאלה
האם מותר לאכול תרנגול הודו?
תשובה
שלום רב ! מותר לאכול תרנגול הודו, ואף רבים כיום נוהגים לאוכלו. מקורות: אמנם השל"ה הקדוש ציוה לאסור אכילת תרנגול הודו בפרט לבני משפחתו, מכיון שבזמנו הוא יובא לאירופה מאמריקה ללא ידיעה ברורה אם הוא אכן כשר, וגם לא היה לו מסורת (ראה רמ"א יו"ד פ"ב ג' שאף שיש ג' סימני טהרה לעוף נהגו להמנע מלאוכלו אם אין מסורת אבות על אותו עוף). אולם כבר העלו האחרונים (שו"ת ישכיל עבדי ח"ג סי' ה', בשו"ת ערוגת הבושם בסופו סי' ט"ז, כה"ח יו"ד פ"ב ס"ק כ"א) להתירו והוכיחו שיש לו מסורת, וברור לנו סימני הכשרות שלו, וכך נהוג היום במשחטות ובמקומות רבים לאכול תרנגול הודו ואין מפקפק בדבר (ראה הכשרות עמ' תמ"ד). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il