שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ירושה וצוואה

האם אלמנה והיתומים חייבים לשלם חובות הנפטר?

undefined

הרב יהודה אודסר

י"ז אדר תשפ"א
שאלה
בס"ד שלום רב, אלמנה שבעלה הותיר לה חוב של 104 אלף שח, מתוכם 50 אלף לבנק והיתרה 54 אלף עבור רכב שרכש, לא הותיר עזבון למעט קרן מבטחים ששם מוכנים לתת קצבה חודשית ולא את הסכום כולו, האם האלמנה והיתומים חייבים על פי דין תורה לשלם את חוב הנפטר? תודה
תשובה
כתוב בשולחן ערוך (חושן משפט סימן קז - סעיף א): מצווה על היורשים לפרוע חוב אביהם, וכופים אותם בכך כמו שכופים את אביהם. במה דברים אמורים, כשהניח קרקעות. אבל אם לא הניח אלא מטלטלים, אין כופין אותם לפרוע חוב אביהם מהם, אבל מצוה עליהם לפרוע חוב אביהם מהם, זהו מן הדין. אבל הגאונים תקנו שיהא בעל חוב גובה מהיורשים מטלטלים שהניח אביהם; הילכך כופין אותם לפרוע חובות אביהם,.... אבל אם לא ירשו כלום מאביהם, אין חייבים לפרוע חוב אביהם, ואפילו מצוה ליכא. הגה: ירש קצת נכסים, אין צריך לפרוע רק מה שירש. מדברי השולחן ערוך למדנו שיש שלש מדרגות א. ירשו קרקעות שמשועבדות למלווה -הלווה רשאי לגבות מהם ללא רשותם- ובוודאי שמצווה עליהם להגבות לבעלי חוב מן הקרקע ב. ירשו מטלטלים - מעיקר הדין: מצווה לפורע, מדין כיבוד אב ואם - מתקנת הגאונים, רשאים בעלי חובות לגבות גם ממטלטלין של היורשים ג. לא ירשו כלום- אין חייבים היתומים לפרוע וגם אין מצווה מכל הנ"ל נראה שיש ליתומים להשלים חובות עד סכום הירושה שירשו - מעבר לכך אין חיוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il