שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

שחיטת קרבן פסח

undefined

הרב חיים שריבר

י"ב ניסן תשפ"א
שאלה
שלום וברכה כבוד הרב. א. האם היה איזה מבחן שחיטה לזר שרצה לשחוט, שהרי האף ששחיטה כשרה בזר, מנין שישחוט כראוי? כמדומה שבקרבן פסח זו הייתה משימה לא פשוטה לבדוק אם כל מי שרוצה לשחוט יודע לעשות זאת כראוי. ב. ראיתי ברמב"ם שכל הזבחים נשחטים בסכינים מכלי שרת. לאור זאת, רציתי להבין יותר את הסוגיה של הבאת סכין בערב פסח שחל בשבת, כיצד בכלל יש לעם סכינים מכלי שרת או שמא בקרבן פסח הדין שונה? בתודה מרובה והערכה
תשובה
שלום א. הכלל אומר שהכל מומחים אצל שחיטה וניתן לסמוך עליהם שיעשו את עבודתם כהלכה, ובודאי שבמקדש הכהן עומד סמוך לישראל כדימלקבל את הדם ולהוליך אותו למזבח ולזרוק אותו עליו. באופן פשוט זר יכול חשחוט פסח אך לא חייב, לדעת ספר המקנה (קידושין דף מא/ב) בשחיטת פסחים עדיפה שחיטה של הבעלים על שחיטת הכהן. ב. אכן יש מחלוקת ראשונים אם השחיטה צריכה להיות בכלי שרת. לדעת התוס' (חולין דף ג/א ד"ה כגון) שחיטה לא צריכה להיעשות בכלי שרת כפי ששחיטה כשרה בזר ומוכיח זאת מהסוגיא שהזכרת. לדעת תוס' (פסחים דף סו/א ד"ה תוחב, זבחים דף נז/א ד"ה איזהו מקומן) שחיטה צריכה להיות בכלי שרת ומבארים שבתחילה הקדישו את הסכין בבית מערב שבת קדושת דמים ובשעת השחיטה הוקדשה הסכין קדושת הגוף לכלי שרת. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il