שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

אכילה אצל ההורים עם תנו ומיקרוגל אחד

undefined

הרב אביעד תפוחי

כ"ד אב תשפ"א
שאלה
שלום וברכה, תודה על פועלכם ומבקש מראש מחילה אם כבר נשאלה שאלה כזו. ההורים שלי (השם ישמור אותם) בעלי תנור אחד בבית ומיקרוגל אחד. האם יש אופציה להקל ודברים שהם מעיקר הדין כדי שנוכל לאכול אצלם. אשמח לפירוט איך נוכל לאכול אצלם- תודה!
תשובה
שלום וברכה, שאלה זו היא שאלה רחבה, בתשובה זו נתמקד במה שנראה המצוי ביותר (באם תמצא לאחר התשובה שעדיין נותרו לך שאלות, תוכל בשמחה לשוב ולשאול). לכן בתשובה זו לא נעסוק במקרה שבישלו גם בשרי וגם חלבי יחד, אלא במקרה שבישלו בשרי ולאחר מכן חלבי. א. יש שתי חששות- בליעה של האוכל עצמו בתבנית ובתנור וזיעה. ונבאר. 1. בליעה פירושה שיש לחשוש שחלק מהתבשיל הבשרי גלש מהתבנית לתנור עצמו והוא מונח על גבי התנור, ועתה שנניח תבנית חלבית יתכן שהבשר יבלע בתבנית הבשרית. ולכן צריך לנקות בין בישול בשרי וחלבי ולהיפך. מטעם זה כל שכן שצריך גם להחליף את התבניות, שהאוכל נבלע בתבנית ולכן צריך תבנית לחלבי ותבנית לבשרי. 2. זיעה פירושה שהאדים היוצאים מהתבשיל הבשרי נבלעים בתוך התנור, ואח"כ נפלטים לתוך התבשיל החלבי. ולכן יש להתיר רק אם: א. מאכלים יבשים- במאכלים יבשים בדרך כלל אין זיעה וממילא לא נבלע מאומה בתנור. אמנם כל זה דוקא כאשר לא ראינו אדים, אם ראינו אדים, אסור. ב. מאכלים מכוסים- אם המאכל מכוסה אזי הזיעה נבלעת במכסה ולא בתנור. בשני המקרים הללו ניתן לבשל מיד לאחר הניקוי בין הבשרי לחלבי ולהיפך. (יש דיון נוסף לגבי ריח, אך זה לא שייך בנידון דידן כיון שזה לא שייך בכלים (שו"ע ק"ח, סעיף א)). סיכום בינים: כדי לבשל בשרי ומיד לאחר מכן חלבי, לכתחילה צריך: א. להחליף את התבניות. ב. לנקות את התנור במטלית. ג. לאפות באופן שאין אדים: עדיף באופן שהתבניות מכוסות אך אפשר להקל כאשר מונח בהם אוכל יבש לחלוטין ולא ראינו שהצטברו אדים. עתה נדון מה הדין אם בישלו אוכל שיש בו אדים בתבנית שאינה מכוסה? במקרה זה דעת חלק מהפוסקים (אג"מ יו"ד א, מ) שצריך להמתין עשרים וארבע שעות, ורק אז ניתן לבשל בתנור זה חלבי. ויש שהוסיפו (יבי"ע ח"ה, סימן ז) שצריך גם להסיק את התנור עשרים דקות לפני הבישול החלבי על מנת שהתנור ישרוף את כל מה שנותר מהבישול הבשרי. ב. אמנם בנידון השאלה שלפנינו שמדובר באדם שמתארח אצל הוריו ואינו יכול לנהוג כרצונו יש להקל כדעת חלק מהפוסקים (מנחת יצחק ח"ה סימן כ, משמע שזה עיקר הדין וכפי שמביא בסוף התשובה משו"ת בית היוצר. תפלה למשה ח"ה, סימן כ"ג. שיח נחום סימן מז. דבר חברון, ח"ב. ואף היבי"ע הנ"ל כתב שאין מוחים ביד הנוהג כן) שכתבו שניתן להכשיר את התנור בין בשרי לחלבי על ידי שיפעיל את התנור על החום הגבוה למשך עשרים דקות שהוא כליבון קל, ואין צריך להמתין עשרים וארבע שעות . סיכום: אם אפו באופן שיש אדים (תבנית פתוחה אוכל לח) אזי צריך כנ"ל להחליף תבניות, ולנקות את התנור, אלא שצריך גם להמתין עשרים וארבע שעות ולהכשיר בחום גבוה במשך כעשרים דקות. אך בנידון דידן יש להקל להכשיר ע"י חום גבוה ללא המתנת עשרים וארבע שעות. ג. עד עתה דיברנו בעניין בישול בתנור, אך דין זה נכון באופן עקרוני גם ביחס למיקרוגל, עם שינויים קלים כדלהלן. ולכן כנ"ל: א. אם מניחים אוכל ישירות על הצלחת יש לקחת צלחת אחרת (לדעת הפוסקים שזכוכית בולעת). אך המקובל הוא שמחממים בתוך כלי ולכן אין צריך להחליף את הצלחת. ב. אם גלש אוכל על הצלחת יש לנקות עם מטלית. ג. יש לחמם את האוכל רק כשהוא מכוסה. ואם חיממו אוכל שאינו מכוסה ועתה רוצים לחמם בו אוכל שאינו מכוסה מהסוג השני (- בשרי או חלבי), יש להכשיר את המיקרו. ההכשרה של המיקרו שונה מאשר תנור. שכן אי אפשר להפעיל את המיקרו ריק, שכן הגלים לא ימצאו מה לחמם. לכן יש להניח כוס מים עם סבון ולהדליק לכמה דקות, כך הגלים יחממו את המים ויווצרו אדים שיפליטו כל מה שבלוע במיקרו. ונראה שאף הדעות שהחמירו בתנור מקילים באופן הזה במיקורגל, שכן דינו של המיקרוגל קל מאשר דינו של התנור כיון שהדפנות של המיקרו לא מתחממות במהלך הבישול (עיין שיח נחום, סימן מח).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il