שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

לבטל נופש כי המזגן לא עובד

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ז אב תשפ"א
שאלה
האם מותר לבטל עסקה ולא לשלם "דמי ביטול" אם התברר, שהמזגן בבית הארחה שאנו צריכים לקבל מקולקל?
תשובה
שלום רב. כיון שבית הארחה ללא מזגן נחשב כ"מום במקח", מותר לבטל את העסקה. מקורות: הרמב"ם כתב (הלכות מכירה ט"ו ה') ש"כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזירים בו מקח זה, מחזירים. וכל שהסכימו עליו שאינו מום הרי זה אינו מחזיר אלא אם כן פירש". וכתב המגיד (שם) שדין זה פשוט ונתבאר בכמה מקומות. והגר"א ציין לגמ' בכתובות (עב:). וכך פסק מרן השו"ע (חו"מ רל"ב ו'). ואם כן גדר של "מקום במקח" נחשב לדבר שהסכימו עליו בני המדינה, וכיום מזגן הוא מותר בסיסי כמעט בכל בית, וכל שכן בבית מלון או בית הארחה שמנהג המדינה כיום שחדר בבית מלון או בית הארחה, כולל מזגן (עיין בשו"ת בית שלמה חו"מ סי' כ"ד). ולכן כיון שהמזגן לא פועל, נחשב הדבר למום, ואפשר לבטל את השכירות של החדר. ואף יש מקום לדון על החזרת דמי קדימה. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il