שאל את הרב

  • הלכה
  • זקן ופיאות

עובי הפאות המינימלי בשיער

undefined

הרב אביעד תפוחי

כ"ו אב תשפ"א
שאלה
בתספורת האחרונה הספר יישר לי מעט את פאות הראש בצדדים (ברוחב) האם פעולה זו מותרת? כמו כן, מבחינת עובי הפאות, מה המינימום המותר? והאם ידוע איזה מספר זה יוצא במכונת התספורת?
תשובה
שלום וברכה, שאלתך ביחס למצווה יקרה וחביבה זו של פאות הראש מתחלקת לשתיים- א. אורך כל שערה ושערה ב. האם ניתן לגלח לגמרי חלק מהשערות ולהשאיר את האחרות. ביחס לשאלה הראשונה פסק השו"ע (סימן קפ"א, סעיף ג)- אינו חייב אלא בתער. ויש אוסרים במספרים כעין תער, ויש לחוש לדבריהם. ולכן יש לנהוג שלא לספר צמוד מאד. ויש בפוסקים שכתבו שצריך שהשערה תהיה מספיק ארוכה כדי שיהיה אפשר לכופף את ראשה שיגע בשורש שלה (- מקום שבו יוצאת מהראש). ולמעשה כתבו שצריך שאורך השערות יהיו כ5 מ"מ, דהיינו מספר 2 במכונות המצויות. ביחס לשאלה השניה פסק השו"ע (סימן קפ"א, סעיף ט)- שיעור הפאה מכנגד שער שעל פדחתו ועד למטה מן האוזן, מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם, וכל רוחב מקום זה לא תגע בו יד. דבריו אלו של השו"ע מבוססים על דבריו בב"י. שם הסתפק האם אסור לגלח לחלוטין אף שערה מפאות הראש או שאסור לגלח דוקא באופן שמייצר רצף של מקום חלק שאין בו שער, מהמצח ועד מאחורי האוזן. ומסיק הבית יוסף שכיון שזה ספק דאוריתא, יש להחמיר. סיכום: א. יש להחמיר שלא לגלח את השערות כעין תער, והיינו פחות מ5 מ"מ, ולכן מותר להשתמש במידה 2 במכונות המצויות שזה 6 מ"מ. ב. אין לגלח בשיעור קצר יותר מהנ"ל אף שערה מפאות הראש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il