שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

שינה ביום ראש השנה לאחר התפילה והקידוש

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ג אלול תשפ"א
שאלה
שלום וברכה, אני נוהג להתפלל ותיקין בשבתות וימים טובים, האם יהיה לי מותר לישון בראש השנה לאחר התפילה וקידוש היום?
תשובה
שלום רב. צריך לעשות השתדלות לא להירדם עד חצות היום, ומכאן ואילך מותר לישון, ובפרט ביום ב' של ראש השנה. מקורות: הרמ"א (תקפ"ג ב') כתב: "וגם נוהגים שלא לישן ביום ר"ה, ומנהג נכון הוא. וכתב המ"ב (שם סק"ט) ע"פ הדרכי משה סק"ב: "דאיתא בירושלמי מאן דדמיך בריש שתא, דמיך מזליה", כלומר הישן בר"ה מזלן ישן. וראה בערוה"ש (תקצ"ז ב') שלא מצא ירושלמי כזה. עוד כתב המ"ב שם האריז"ל, שאחר חצות מותר לישן שכבר נתעורר המלאך ע"י תפילות ותקיעות, וב"ח כתב שהמהר"ם היה ישן בר"ה, ויושב בטל כישן דמי".עוד כתב המ"ב בשם החיי"א שאחר האכילה יקבע עצמו ללמוד, ואם ראשו כבד עליו יישן מעט אם אינו יכול בלא זה. וכתב כה"ח (סקל"ו) שמי שאינו נצרך כל כך לשינה ורוצה להחמיר שלא לישן כלל ביום א', זה ודאי יותר נכון. והביא בשם השמן ששון שגם אחר חצות אין לישון. אולם מדברי מהרח"ו בשעה"כ (דרושי ר"ה) משמע להדיא ששמע מהאריז"ל להקל אחרי חצות, והעיד שאף האריז"ל ישן אחרי חצות. ובספר באתי לגני כתב שיש צד להקל אף לפני חצות, כיון שכבר אחרי תקיעת שופר מתמתק הדין. אולם רבים סוברים שיש להמנע משינה לפני חצות. אכן כמה פוס' כתבו שהיום הראשון יותר חמור לעניין זה, ונראה שהמקור לכך בדברי הזוהר הקדוש ואריז"ל שהיום הראשון הוא דינא קשיא והיום השני הוא דינא רפיא ולכן אין להחמיר בו כל כך. כמו כן כתב באלף המגן (סי' תקפ"ג סק"א) שדברי הירושלמי שייכים גם בזמן הקימה לפני התפילה, כלומר מעלות השחר של ר"ה יש להמנע מלישון. בברכת שנה טובה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il