שאל את הרב

  • כל השאלות

מוסר דינו לשמים

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

ו מרחשון תשפ"ב
שאלה
אדם שחברו פגע בו או גרם לו נזק וכדומה. האם הניזק יכול למסור את הדין לשמים ולהגיד שהקב"ה הוא ישלם למזיק כפועלו הרע? האם מותר לומר כך?
תשובה
חז"ל בגמרא מסכת בבא קמא (צג) אומרים שאסור לאדם למסור דינו לשמים, ואדרבה המוסר דינו לשמים הוא נענש תחילה. הגמרא מסייגת את האיסור למצב בו יש אפשרות לתבוע את המזיק לדין אך כשאין אפשרות כזו, מותר למסור דינו לשמים. הר"ן מוסיף שמותר למסור דינו לשמים רק לאחר שמודיע למזיק שמאחר והוא לא מוכן לדון עימו הוא מוסר דינו לשמים. לסיכום: אסור למסור דינו לשמים, אלא אם כן מדובר באדם שלא מציית לדין ויש אומרים שחייב להודיע לו ורק אז יכול למסור דינו לשמיים. שולחן ערוך חושן משפט סימן תכב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il