שאל את הרב

  • הלכה
  • לא ילבש

איסור נשק לבנות

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ח מרחשון תשס"ג
שאלה
שמעתי שעל הבנות אשר רוצות להתגייס לצבא חל איסור להחזיק נשק. מדוע?
תשובה
נאמר בתורה לא יהיה כלי גבר על אישה ותרגם האונקלוס שכידוע דבריו הם מפי ר' יהושע בן חנינא ור' אליעזר הגדול, שאין לאישה לשאת כלי נשק עליה כי זהו דרכם של הגברים. וכך פירשו איסור זה רש"י והרמב"ן והרמב"ם שמטרת החלפת הבגדים או התפקידים בין איש לאישה עינינה להביא לתערובת של אנשים ונשים כדי להגיע לפריצות באיסורי עריות. יש מפרשים שזו הסיבה שיעל הרגה את סיסרא במקבת ולא בחרב כדי להימנע מאיסור נשיאת נשק. אמנם יש לדעת כי במקרה סכנה שיש בהם פיקוח נפש, כמו אישה שנוסעת בדרכים מסוכנות או גרה בישוב ספר, כיון שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות כולן חוץ משלושה במקרים הנ"ל מותר לה להשתמש בנשק לשם הצלת נפשות. בדרך כלל בנות המתגייסות לצבא אינן עושות זאת כיון שהם גרות בישובי ספר אלא מתוך סיבות חברתיות או רצון לעזור לעם, וידוע כי ישנם דרכים רבות של התנדבות (כגון: שרות לאומי) לעזור לעם ישראל שאינן כרוכות בשום איסור, ועל כן רוב גדולי ישראל בימינו אסרו על בנות להתגייס לצבא כדי שלא יגיעו למכשולים וכן כדי שלא יכשילו אחרים. ויהי רצון שנזכה לימים בהם תמלא הארץ דעה ואותם הימים לא נצטרך גם אנו הגברים להחזיק בכלי נשק כדברה הנביא: "וכיתתו חרבותם לאיתים, וחניתותיהם למזמרות". לתשובת הרב אליעזר מלמד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il