שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

שבועה כשמחזיר אבידה

undefined

כולל דיינות בית אל

י"ז טבת תשפ"ב
שאלה
האם מהתורה חייב אדם להישבע בהחזרת מציאת אבדה ? תודה רבה
תשובה
בס"ד שלום וברכה, אכן מהתורה המשיב אבידה חייב להשבע כאשר המאבד טוען כנגדו שמצא יותר (שבועת מודה במקצת), או שהמוצא טוען שהחפץ נאנס אצלו (שבועת השומרים), אך חכמים אמרו שאינו נשבע כדי שלא ימנעו אנשים מלהשיב אבידה מחמת שישביעו אותם. וכך כותב השולחן ערוך חו"מ רסז סעיף כז: "המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם. שאם אתה אומר ישבע, יניח המציאה וילך לו כדי שלא ישבע. אפילו מצא כיס, וטען בעל המציאה ששני כיסים קשורים היו ואי אפשר שימצא האחד אא"כ נמצא האחר הקשור עמו, הרי זה לא ישבע". בברכה, הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il