שאל את הרב

  • כל השאלות

האם צריך לבקש רשות ליטול פירות שביעית?

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

ח טבת תשפ"ב
שאלה
למדנו שפירות הקדושים בקדושת שביעית הם הפקר, האם הכוונה שמותר לכל אדם לקטוף פירות מהעץ של חבירו ללא רשות?
תשובה
אכן, פירות הקדושים בקדושת שביעית הם הפקר ומותר לכל אדם ליטלם, אך בספר שבת הארץ (פרק ו הלכה טו) הביא מרן הרב קוק זצ"ל דעה שחכמים עשו סייג וקבעו שגם בשנת השמיטה, אסור לקטוף פירות מעץ פרטי ללא בקשת רשות, המטרה בתקנה זו היא שאנשים לא יתרגלו ליטול ללא רשות גם בשאר השנים. כמובן שאסור לבעל הבית למנוע את לקיחת הפירות, אלא חובה עליו להסכים שיטלו מהם.(אם הוא חושש שיזיקו לחצירו או לעצים, הוא יכול לפרסם שחצירו תהיה פתוחה בשעות מסוימות וניתן בשעות אלו לבוא וליטול מהפירות, כך יוכל לדאוג שלא יגרם לו נזק). הרב קוק שם מוסיף שאע"פ שאסור לבעל הפירות לסרב לאחרים לקחת מהפירות, מכל מקום אם הוא עובר איסור ומסרב, אסור לקחת מפירותיו ללא הסכמתו. למעשה, אמנם מצאנו פוסקים שפסקו אחרת, אך נראה שלהלכה ראוי לנהוג כדעה זו שהביא מרן הרב קוק זצ"ל ולבקש רשות מהבעלים ליטול מהפירות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il